tram voor den haag centraal

Afschaling = Prijsdaling

 

De HTM heeft aangekondigd dat zij gedwongen zijn om hun dienstregeling met 5 procent te verminderen vanwege een ernstig personeelstekort. Dit zal resulteren in drukkere trams en bussen en langere wachttijden voor reizigers in Den Haag. Schandalig!

In een tijd waarin het stimuleren van het openbaar vervoer een prioriteit is, betreurt de Haagse Stadspartij deze ontwikkeling ten zeerste. Het is van cruciaal belang om Hagenaars aan te moedigen de auto te vermijden en gebruik te maken van duurzamere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer.

Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden en tegemoet te komen aan de behoeften van de Hagenaars, dient de Haagse Stadspartij een motie in. Deze motie stelt voor om ook de ritprijs met vijf procent te verlagen. Op deze manier hopen zij de keuze voor het openbaar vervoer te blijven bevorderen, ondanks de verminderde dienstverlening. Fatima Faid fractievoorzitter Haagse Stadspartij; “De aanpak van het personeelstekort is veel te laat aangepakt en de HTM heeft niet op tijd aan de bel getrokken, het zou niet meer dan logisch zijn dat de HTM het ongemak voor de reizigers compenseert!”.

De Haagse Stadspartij roept op tot samenwerking tussen alle betrokken partijen om een oplossing te vinden voor het personeelstekort bij HTM en om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in Den Haag toegankelijk en efficiënt blijft voor alle inwoners.

We dienen bij de raadsvergadering van 15 februari de volgende motie in:

Onze motie: 

Motie: Afschaling is prijsdaling!

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het agendapunt; Tijdelijke afschaling dienstregeling HTM i.v.m. personeelstekort (RIS317847);

Constaterende, dat:

  • de HTM kampt met een personeelstekort;
  • de HTM hierdoor de bus en tram diensten met vijf procent afschaalt;
  • dit naar verwachting ruim een half jaar gaat duren.

Overwegende, dat:

  • reizigers daardoor de komende maanden te maken krijgen met drukkere trams en bussen;
  • reizigers te kampen krijgen met langere wachttijden;
  • de kwaliteit van het OV afneemt maar de kosten niet;
  • reizigers hierdoor eerder geneigd zullen zijn de auto te pakken;
  • het de bedoeling is dat het OV juist aantrekkelijker wordt voor reizigers.

verzoekt het college:

  • De HTM te verzoeken de kosten van vervoersbewijzen met hetzelfde percentage af te schalen als de diensten, te weten vijf procent, zodat het OV aantrekkelijk blijft als alternatief voor de auto;
  • En de raad hierover te informeren.

Lees ook:

https://dagblad070.nl/Politiek/haagse-stadspartij-afschaling-htm-dan-ook-prijsdaling-ritprijs

https://www.telegraaf.nl/nieuws/251084845/ov-ellende-in-den-haag-de-ritprijs-moet-omlaag

Eerder deze week was Kim Vrolijk bij Omroep West in de uitzending over het totaal onverwachte nieuws van de HTM:

 

 

Update na de raad 

uitslag stemming

(helaas verworpen, dus het wordt hetzelfde betalen voor minder service.).