Abonnementhouders beboet door HTM

Zit je met je duur betaalde abonnement in de tram, moet je toch een kaartje kopen en een fikse boete betalen omdat je niet ingecheckt hebt. De Haagse Stadspartij roept de HTM op een beetje klantvriendelijker te worden.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 25 april 2013

Inzake: boetes voor abonnementhouders HTM

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 19 maart 2013 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. De beantwoording heeft plaatsgevonden na overleg met Haaglanden en HTM.
De HTM voert sinds 1 januari 2013 het beleid om betalende abonnementhouders te beboeten als ze niet hebben ingecheckt in de tram. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik de volgende vragen aan het college voor.

1. Hoe heeft de HTM deze beleidswijziging gecommuniceerd?

Er is geen sprake van een beleidswijziging bij de HTM. De HTM heeft de reeds bestaande wettelijke incheckplicht duidelijk naar de reizigers gecommuniceerd, in het kader van de introductie van de nieuwe regioabonnementen d.d. 1 januari 2013. De verplichting om in- en uit te checken is niet nieuw maar bestond ook al voor 1 januari 2013. Door de verchipping is het echter nu mogelijk daar stringenter op te handhaven.

2. Reizigers die niet hebben ingecheckt, maar wel een betaald abonnement kunnen tonen worden door HTM-controleurs toch beboet met een boete van € 35,-. Is dit juist? Zo ja, waarom deze boete? Zo nee, waarom niet?

Reizigers die niet hebben ingecheckt worden in principe beboet. Deze boete is gebaseerd op de plicht, de wettelijke regeling om in te checken, zoals verwoord in het antwoord op vraag 1.

3. Tevens kunnen de tramcontroleurs abonnementhouders weigeren om tijdens een controle alsnog in te checken. Je mag dan niet gewoon inchecken, maar moet verplicht een ritprijs van €3,50 betalen, ondanks dat men al voor de rit heeft betaald via zijn abonnement. Daarbovenop komt dan ook nog de boete van 35,-. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt het college dit proportioneel?

Bovengenoemde handelwijze van controleurs wordt door de HTM niet herkend. Het beleid van HTMin dezen is dat indien een reiziger aangeeft vergeten te zijn in- en uit te checken, hem altijd eerst de mogelijkheid wordt geboden dit alsnog te doen. Er wordt dan geen boete opgelegd en reizigers reizen dan op hun abonnement. Er zijn echter reizigers die (uit principe) weigeren in- en uit te checken, ook al hebben zij een abonnement. Aangezien controleurs aan de buitenkant van de OV chipkaart niet kunnen zien of deze reiziger een abonnement heeft of niet, wordt de standaard procedure hier voorgelegd. Eerst wordt de zogenaamde controlekaart aangeboden met toonservice en indien de klant dit niet wil, geldt de ritprijs van € 3,50 en het betalen van de boete.

4. De HTM heeft wel een toonservice waardoor abonnementhouders in de gelegenheid kunnen worden gesteld alsnog hun abonnement te tonen en dan slechts een boete van € 5,00 te betalen. De controleur is echter vrij om dit te weigeren. Waarom wordt niet standaard in dit soort situaties de toonservice aangeboden i.p.v. willekeurig?

Het klopt dat er een zogenaamde toonservice bestaat. Aan iedereen die geen abonnement kan tonen wordt de toonservice aangeboden. Indien dit aanbod niet wordt geaccepteerd, wordt beboet. Dit is dus geen willekeur, maar wordt op één ieder op dezelfde wijze toegepast.

5. Bij Veolia moeten abonnementhouders juist niet inchecken, maar louter hun abonnement tonen. Als je per ongeluk bij Veolia incheckt wordt er toch geld van je kaart afgeschreven ook al heb je een abonnement. Dan betaal je dubbel. Op de website van Veolia is echter aangegeven dat abonnementhouders juist weer wel moeten inchecken. Waarom is het ov-beleid in Haaglanden zo ongecoördineerd en tegenstrijdig?

Alle abonnementhouders, ook de bezitters van een OV-Jaarkaart, kunnen en moeten bij Veolia gewoon in- en uitchecken. Er geldt een uitzondering voor bezitters van een Stads/streeksuppletie.
Deze moet inderdaad getoond worden aan de chauffeur. Het Stadsgewest betreurt deze uitzondering op de regel dat altijd in- en uitcheckt moet worden. Dit type vervoerbewijs is echter alleen nog in de zakelijke markt verkrijgbaar en wordt binnenkort uit het assortiment genomen.

6. Indien abonnementhouders een negatief saldo hebben op hun OV-chipkaart kunnen ze niet inchecken. Ook in zo’n geval worden door de HTM boetes opgelegd ook al is duidelijk vastgesteld dat iemand over een geldig betaald abonnement beschikt. Is het college met mij van mening dat dit evenmin proportioneel is? Zo nee, waarom niet?

Helaas is dit gebaseerd op een technische onvolmaaktheid. Op het moment dat een abonnementhouder een negatief saldo heeft, herkent ”het systeem” de kaart niet meer als abonnement. HTM heeft aangegeven dat in de regel geen boete wordt opgelegd indien de klant direct na de eerste constatering saldo op zijn kaart laadt. Bij de volgende reis kan deze reiziger dan zonder problemen worden ingecheckt en zal de kaart weer worden herkend als chipkaart van een abonnementhouder.

7. Is het juist dat de HTM de incheckgegevens gebruikt voor hun bedrijfsvoering en dankzij de incheckplicht geen tellers in dienst hoeft te nemen? Zo nee, waarom niet?

De HTM heeft nooit tellers in dienst gehad. De incheckgegevens worden gebruikt om een beeld te krijgen van “de reiziger” (reispatronen) en anderzijds om de ritprijs te verrekenen met de ontvanger van het geld (het systeem achter de OV-chip). Andere bedrijfsvoeringsdoelen van de OV-chipkaart zijn ons niet bekend.

8. Een HTM-maandabonnement kan iedere maand verlengd worden. Vroeger was dat geen probleem; je kon bijvoorbeeld naar de Primera om daar het abonnement te verlengen. Nu kun je alleen terecht bij CS, HS en de HTM in de Wagenstraat. Ook kun je via internet verlengen. Is het mogelijk dat de OV-oplaadpunten geschikt gemaakt worden voor het verlengen abonnementen? Zo nee, waarom niet?

Het nieuwe regioabonnement kan bij alle wederverkopers met een CCV-automaat (geplaatst bij o.a. de Primera winkels) worden geladen op een persoonlijke OV-chipkaart. In totaal zijn er in heel de stadsregio 100 automaten bij wederverkopers geplaatst. Het kan ook via internet worden besteld en worden afgehaald bij alle CCV-automaten en bij de blauwe afhaalautomaten in de bussen van HTMbuzz en Veolia.

9. In een artikel in de Volkskrant van 29 februari 2012 zegt verkeersminister Melanie Schultz: “Als houders van een ov-jaarkaart vergeten in te checken, moet worden voorkomen dat zij daarvoor een boete krijgen.” Is het college met mij van mening dat dit ook zou moeten gelden voor abonnementhouders bij de HTM? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat het college bij Haaglanden aandringen op een uniform, klantvriendelijk beleid?

De uitspraak van de minister is formeel in tegenspraak met de wettelijke bepalingen. In de beantwoording van bovenstaande vragen hebben wij aangegeven dat er situaties denkbaar zijn waarbij er sprake moet zijn van enige coulance. Wij gaan ervan uit dat de minister dit ook zo heeft bedoeld. Wij zijn van mening dat het Stadsgewest volledig inzet op een uniform en klantvriendelijk tariefbeleid en dat HTM en Veolia zich hier ook geheel voor inzetten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-21 17:18:24 schreef Erik:

1. Het is al jaren zo dat de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het in bezit hebben van een geldig vervoersbewijs, een niet ingecheckte OV-chiokaart is GEEN geldig vervoersbewijs.
2. Zie punt 1.
3. De controleurs kunnen nooit checken of er binnen of buiten het abonnementsgebied is ingestapt.
6. Negatief saldo is de verantwoordelijkheid van de reizeiger. De OV-chipkaart weet niet van te voren of de reiziger binnen of buiten het abonnementsgebied word gereist vandaar dat je dan dus ook niet kunt inchecken.

2. Op 2013-03-22 21:23:31 schreef Allard de Feber:

Dat gejaag van controleurs door de tram en de bus vindt ik zo ie zo absurd. En dan die OV kaart!!
Of de verdeling van de diensten in een uur. Ik zag dat bus 24 9 diensten in een uur draait en gemiddeld toch wel acht op de dag. Dat is zeker omdat 24 langs de vogelwijk en bloemenbuurt en Kijkduin rijdt. 22 hooguit 4 x per uur en 17 gemiddeld 7. Maak het nou toch eens gratis of laten we het via een soort van belastingheffing bekostigen. Dan kunnen de controleurs chauffeur worden zodat mensen niet langer hoeven te staan dan acht minuten.Geheid dat er dan mensen hun auto verkopen en met het openbaar vervoer gaan, zeker als je de automobilist iets meer laat betalen aan openbaar vervoerbelasting. Nooit meer geleur met OV kaarten en geen gezeur met controleurs.

3. Op 2013-03-25 14:36:26 schreef Hans Auwerda:

Ik ondersteun van harte bovenstaande brief:
Mijn verstandelijkbeperkte autistische zoon reist per Veolia, NS en HTM.
Bij het HTM agentschap in de Wagenstraat werd duidelijk verteld dat hij vanaf 1 januari 2013 altijd met zijn OV abonnement moet inchecken.
Dat hebben wij hem, eindelijk, geleerd.
Dat is hem bij Veolia aardig duur komen te staan.
Nu gaan we hem vol goede moed leren om niet bij de NS in te checken wel bij de HTM in te checken en weer niet bij Veolia in te checken.
Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
Mvrgr.

4. Op 2013-04-10 13:37:33 schreef Sylvia:

“De HTM voert sinds 1 januari 2013 het beleid om betalende abonnementhouders te beboeten als ze niet hebben ingecheckt in de tram.” Dit beleid is al eerder geldig, ben beboet op 26-07-2012,niet ingecheckt maar wel een jaartrajectabonnement op mijn kaart staan. Jaren een zichtkaart gehad en er is nog steeds onduidelijkheid over, soms wel inchecken dan weer niet. Heb bezwaar ingediend maar helaas de HTM is keihard. En dan de manier waarop je behandeld wordt alsof ik een misdadiger ben, respectloos!!Ben er nog steeds boos over, mijn abonnement kost ruim 600 euro per jaar en als je dan een keer vergeet in te checken gelijk een verbaal van 39 euro krijgen. Hoezo klantvriendelijk.
Wat ik ook niet begrijp, heb een abonnement voor een bepaald gebied, maar als ik met een andere vervoersmaatschappij reis binnen dit gebied, dus niet HTM maar bv. Veolia dan moet ik ook weer apart betalen. Nee lang leve de OV-pas!!

5. Op 2013-04-12 13:24:31 schreef Sylvia:

Hoe streng is dit beleid eigenlijk. Gister weer gezien dat er twee controleurs instappen en gelijk een jongen met koptelefoon en bontkraag uitstapt. De controleurs zeggen: “shit, jammer”. In de tram zijn twee reizigers die geen kaart hebben en dus niet ingecheckt. Een van de controleurs maakt een grap, ziet iets van Feyenoord en zegt: “Feyenoorders beboeten we sowieso”. Maar tot mijn grote verbazing mogen de twee zo uitstappen en krijgen nog “een prettige dag” mee.
De HTM inmiddels gemaild omdat ik graag een duidelijke uitleg wil over de ongelijke behandeling van reizigers betreffende het net inchecken.

6. Op 2013-05-07 10:03:21 schreef B. Bruijn:

punt 3
Bovengenoemde handelwijze van controleurs wordt door de HTM niet herkend. Het beleid van HTM in dezen is dat indien een reiziger aangeeft vergeten te zijn in- en uit te checken, hem altijd eerst de mogelijkheid wordt geboden dit alsnog te doen.

Ik snap dit niet. Zoon heeft een studentenov. Was vergeten in te checken. Heeft geen gelegenheid gekregen om alsnog in te checken.
Werd gelijk een boete 35,00 en 3,50 voor een ritprijs uitgeschreven.
Ik vind dit belachelijk. In feite is betaald voor
het traject.

Als minister Schultz het daar al niet mee eens,
kan zij misschien door wetgeving hier iets aan doen.

7. Op 2013-05-22 19:22:56 schreef Rob Dullaart:

Ik heb een abonnement en ik heb een boete gehad omdat ik een was vergeten in te checken. Bezwaar maken helpt niet, daarover kreeg ik net een brief dat ik volgens de regels een boete heb gekregen. Natuurlijk!

Ik zit dagelijks in de Randstadrail en ik zie wekelijks controleurs mensen nog even laten inchecken, die hebben meestal niet eens een abonnement. Ik wel en ik krijg een boete, nota bene een vaste klant van de HTM. Als we wat vergeten zijn we dus bij controle overgeleverd aan de willekeur van de controleur.

GOED GEDAAN HTM!

Wat een maatschappij hebben we met zijn alle gemaakt 🙁

8. Op 2013-05-22 21:02:06 schreef Robbie:

En hier weer een: in bezit van geldig jaar-abonnement maar vandaag wel een boete van E.38.50 omdat ik was vergeten in te checken.

Fijn om te weten dat bezwaar niet helpt, die moeite kan ik me dus besparen!

Dat je hiervoor een boete krijg is nog tot hieraantoe, maar precies hetzelfde bedrag als een zwartrijder????

Ik begin opeens een stuk meer begrip te krijgen voor agressie tegen controleurs…

9. Op 2013-07-03 09:07:00 schreef Roelof :

Van belang zijn twee zaken. De HTM is nav de antwoorden van de gemeenteraad nu tot het volgende verplicht:

1)Indien een reiziger aangeeft vergeten te zijn in- en uit te checken, HEM ALTIJD EERST DE MOGELIJKHEID MOET WORDEN GEBODEN DAT ALSNOG TE DOEN. Er wordt dan geen boete opgelegd en reizigers reizen dan op hun abonnement. (Voorwaarde is wel dat je een vooraf betaalde stad/streek abonnement moet hebben!!).

2) Aan IEDEREEN die geen abonnement kan tonen wordt de toonservice aangeboden.

Ik heb de Haagse Stadspartij gevraagd op de werkwijze van de HTM te reageren nadat de HTM oorspronkelijk in bezwaar tegen mij heeft gezegd dat “als je vergeten was in te checken je dan pech hebt en beboet zal worden” en dat “de controleurs vrij zijn aan wie ze de toonservice bieden”. DAT MAG NU NIET MEER.

Ik heb naast de Haagse Stadspartij ook mijn beklag bij iedere Haagse gemeentepartij gedaan. De HSP is echter de enige partij die hier werkt van heeft gemaakt. BEDANKT HSP!!!!!

De reeds door mij betaalde boetes worden nu door de HTM teruggestort.

De HSP heeft opgepakt wat iedere andere partij heeft nagelaten. Goed gedaan HSP!

10. Op 2013-08-09 20:58:50 schreef manho:

Hier ook beboet twee weken geleden, tram 19. Vergeten in te checken. Maar mij is niet de mogelijkheid gegeven om alsnog in te checken en ook geen toonservice!

Ik heb een bezwaar gemaakt, voordat ik deze site zag. En heb net een brief gekregen om de boete toch te betalen…

Nu heb ik deze betaald, maar na aanleiding van het laatste berichtje van roelof, heeft het zin om toch nog een brief te schrijven over de toonservice dat mij niet is aangeboden? Terwijl ik duidelijk een ovchipkaart had met een abbo.

11. Op 2013-08-09 23:43:28 schreef Peter Bos:

We krijgen nog steeds klachten hierover. We raden iedereen aan om de HTM de antwoorden op de schriftelijke vragen hierover te zenden. Je kunt het document hier vinden:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Boetes-voor-abonnementhouders-HTM-HSP.htm

12. Op 2013-12-20 15:07:00 schreef Majnon:

Stelletje regelneven bij HTM.
– Als je zegt dat ik mijn OV vergeten ben dan wordt je boete teniet gedaan, maar als je zegt dat ik vergeten heb om in te checken dan moet je een boete betalen!!! Dus je kan beter liegen en zeggen dat je je abonnement vergeten ben
– HTM zegt dat de abonnemnet houders de gelegenheid geeft om alsnog in te checken, maar sinds de controleur niet kan zien of iemand abonnement hebben dan geven we toch een boete!!!
– een awartrijder krijgt een boete van 38,50 euro want hij heeft niet betaald, een abonnement houder krijgt dezelfde boete, hij heeft betaald, maar niet ingechecked!!!!!

Stelletje dieven zijn deze mensen

13. Op 2013-12-28 10:37:47 schreef lodewijk:

Gewoon doen wat je moet doen en dat is de regels volgen. Niks aan de hand!!!!