Day

januari 15, 2015
huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda

Op verzoek van Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering heeft de commissie samenleving vanochtend uitgebreid gesproken over de nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. In het kader van de transities in het sociale domein is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling per 1 januari samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk geweld. De organisaties gaan samen verder onder de...
Lees verder
Toussaintkade

Haagse Stadspartij strijdt voor behoud bomen op de grachten

Op de bewonersbijeenkomst in het Zeeheldenkwartier over de restauratie van de kades bleek gisteravond dat alle bomen op de Touissantkade en Noordwal gekapt zullen worden. Er komen jonge boompjes voor terug. De bewoners en de Haagse Stadspartij vinden de bomenrijen juist enorm beeldbepalend voor de kades en zijn erg geschrokken van het voornemen de bomen...
Lees verder