Volgens onderzoek van BNR-radio zijn in 2017 zeventienduizend fietsen niet opgehaald uit het fietsendepot in de Binckhorst. De Haagse Stadspartij is geschrokken van dit astronomisch hoge aantal en heeft het college om uitleg gevraagd. Zo wil de partij dat de bereikbaarheid en de openingstijden van het fietsdepot verbeteren zodat het mogelijk wordt om ook in het weekend je fiets op te halen uit het depot.

Maar vooral de stallingsmogelijkheden in de binnenstad zullen moeten worden uitgebreid om het aantal weggehaalde en niet opgehaalde fietsen te laten dalen. De Haagse Stadspartij pleit voor pop up fietsenstallingen in leegstaande winkels, en voor een slimmer weesfietsen beleid.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij; “De huidige maatregelen zijn bijzonder fietsonvriendelijk. Er zijn te weinig plekken en toch worden meerdere keren per dag veegacties gehouden waarbij fietsen die langer dan een half uurtje ergens staan losgeknipt en meegenomen worden. Hiermee stimuleer je nou niet echt het fietsgebruik!”

De Haagse Stadspartij doet daarom het voorstel om de wegveeg-frequentie in de binnenstad terug te brengen naar één maal per week (bijvoorbeeld op maandagochtend) waarop alle fietsen die men tegenkomt worden gelabeld. Om dan een week later alle gelabelde fietsen af te voeren naar het depot. Hierdoor komt de focus veel meer te liggen bij het weghalen van weesfietsen.

Wijsmuller: “Weesfietsen nemen schaarse ruimte in, dus dat moet je aanpakken. Maar mensen die met de fiets naar de stad komen moet je juist koesteren. En de gemeente is toch geen fietsendief?”

Hieronder de schriftelijke vragen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 26 september 2018

Betreft: “Verwijderde fietsen bijna nooit opgehaald”

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het artikel op binnenlandsbestuur.nl van 24 september jongsleden met de titel “Verwijderde fietsen bijna nooit opgehaald” https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/verwijderde-fietsen-bijna-nooit-opgehaald.9597649.lynkx wil de Haagse Stadspartij onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde, het college de volgende vragen voorleggen.

1. Kloppen de cijfers in het artikel?

 

2. Hoe verklaart het college dat volgens het artikel bijna  17.500 fietsen niet werden opgehaald in 2017? Is er onderzocht waarom bijna 90% van de verwijderde fietsen niet opgehaald wordt?

 

3. Is er onderzocht welk effect het jaarlijks onttrekken van meer dan 17.000 fietsen heeft op de bereidheid om met de fiets naar de binnenstad te komen?

 

4. Is het college met mij van mening dat de beperkte openingstijden van het depot hierbij een rol spelen? Zo nee, waarom niet?

 

Openingstijden

 Maandag:

 08.30 – 17.00 uur

 Dinsdag:

 12.00 – 17.00 uur

 Woensdag:

 08.30 – 17.00 uur

 Donderdag:

 12.00 – 19.00 uur

 Vrijdag:

 08.30 – 17.00 uur

 Zaterdag:

 09.00 – 11.00 uur

 

5. Is het college bereid te kijken of de openingstijden kunnen worden verruimd zodat fietsen ook buiten kantoortijden en in het weekend opgehaald kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

 

6. Hoe verklaart het college dat de afgelopen jaren het aantal weggehaalde fietsen niet gedaald is maar juist gestegen?

 

7. Is het college met mij van mening dat dit verklaard kan worden door het feit dat er kennelijk onvoldoende plekken zijn om de fietsen goed te stallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid op korte termijn het aantal fietsparkeerplekken fors uit te breiden?

 

8. Is het college voornemens op korte termijn de beloofde fietsnietjes voor het stadhuis te plaatsen? Zo nee, waarom niet? En op zoveel mogelijk plekken fietsnietjes te plaatsen zodat fietsen niet omwaaien en niet uit de vakken kunnen worden verwijderd om geruild te worden voor de fiets van een ander? Zo nee, waarom niet?

 

9. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om pop up fietsenstallingen in de stad te realiseren in leegstaande panden? Zo nee, waarom niet?

 

10. Is het college het met mij eens dat het fietsdepot c.q. de Binckhorst slecht bereikbaar is met openbaar vervoer? Zo ja, wat gaat het college doen om de bereikbaarheid van het depot te verbeteren?

 

11. “7.347 fietsen kregen na verkoop een nieuwe eigenaar”   Hoeveel van deze fietsen werden verkocht aan een handelaar?
“9.581 fietsen werden vernietigd en 266 stalen rossen werden van de vernietiging gered en aan het goede doel geschonken.”

 

12. Waarom werden er slechts 266 fietsen aan het goede doel geschonken terwijl er bijna 10.000 werden vernietigd?

 

13. Is de wethouder bereid om voortaan voor alle verwijderde fietsen een betere en zinvollere bestemming te zoeken dan de schroothoop?

De huidige maatregelen zijn bijzonder fietsonvriendelijk; meerdere keren per dag worden veegacties gehouden waarbij fietsen die langer dan een half uurtje ergens staan losgeknipt en meegenomen worden. Hiermee stimuleer je nou niet echt het fietsgebruik.

14. Is het college bereid om de wegveeg-frequentie in de binnenstad terug te brengen naar één maal per week (bijvoorbeeld op maandagochtend) waarop alle fietsen die men tegenkomt worden gelabeld? En dan de week er op alle fietsen die gelabeld zijn af te voeren naar het depot zodat de focus veel meer komt te liggen bij het weghalen van weesfietsen (in wording)? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

In de pers
AD, 27 september 2018
Den Haag FM, 27 september 2018
De Posthoorn, 27 september 2018

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.