Zwartepieten met parkeerkaarten

Een bekeuring van 360,- euro als je per abuis niet je Europese Gehandicapten Kaart achter de voorruit hebt zitten, maar alleen je Bewoners Vergunning Gehandicaptenkaart op een Algemene Invaliden Parkeerplaats? Sorry gemeente, kan dat niet anders? Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij is het gehannes goed zat.

 

Update: Gerwin van Vulpen heeft schriftelijke vragen gesteld en die zijn inmiddels beantwoord.

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 6 maart 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het Haagse Gehandicaptenparkeerbeleid is blijkens een artikel in de Posthoorn van 27 februari 2013 behoorlijk ingewikkeld. Uit het artikel blijkt ook dat de boetes op een kleine vergissing exorbitant hoog zijn. Bovendien moet de fraudegevoelige blauwe Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nog steeds op algemene invalidenparkeerplaatsen in de stad gebruikt worden. Om de verwarring nog groter te maken stelt een woordvoerder van de gemeente in het artikel van de Posthoorn dat Haagse gehandicapten, naast de blauwe Gehandicaptenkaart óók hun Bewoners Vergunning Gehandicaptenkaart (BVG) moeten tonen. Dit om te voorkomen ‘dat die door iemand anders onterecht gebruikt kan worden’.

1. Op de gewone parkeerplaatsen in het betaaldparkerengebied kunnen invaliden met de BVG gratis parkeren en op de algemene invalidenparkeerplaatsen in de hele stad moeten zij de GPK tonen. Nergens is bepaald dat beide kaarten tegelijk getoond moeten worden. Klopt de bewering van de gemeentewoordvoerder dat er twee kaarten getoond moeten worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom wordt hier onnodig verwarring gezaaid?

Nee, nergens hoeven twee kaarten tegelijk getoond te worden.
De Bewonersvergunning Gehandicapten (BVG) is geldig op alle betaalde parkeerplaatsen in Den Haag. De Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is geldig op de algemene invalidenparkeerplaatsen. De gehandicaptenparkeerkaarten dienen als zodanig gebruikt te worden. De aangehaalde uitspraken van de gemeentewoordvoerder zijn dus niet correct (weergegeven). Het is nooit de bedoeling geweest hierover onduidelijk te zijn.

2. Waarom wekt de woordvoerder van de gemeente bovendien de suggestie dat Haagse gehandicapten beide kaarten achter de ruit van hun auto moeten tonen om misbruik te voorkomen?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. Is het college bekend met het feit dat de BVG alleen verstrekt wordt als gehandicapten al in het bezit van een geldige GPK zijn?

Ja. Een BVG wordt enkel toegekend wanneer de aanvrager woont in Den Haag én beschikt over een geldige GPK voor bestuurders.

4. Is het college met mij van mening dat de BVG ook volstaat om te kunnen parkeren op de algemene invalidenparkeerplaatsen, omdat deze, in tegenstelling tot de GPK, aan het kenteken van de auto is gekoppeld en pas wordt verstrekt als men in het bezit is van een geldige GPK? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het college dat implementeren en communiceren?

Nee. De BVG is een gemeentelijke parkeervergunning die geldig is op betaald parkeerplaatsen. Alleen gemeentelijke parkeercontroleurs kunnen controleren of de BVG is betaald en volgens de geldende vergunningsvoorwaarden wordt gebruikt.
De algemene invalidenparkeerplaatsen zijn niet parkeerbelasting verschuldigde parkeerplaatsen. Op deze plaatsen moet de GPK zichtbaar achter de voorruit liggen. Het tonen van de BVG is in dat geval niet nodig.
De algemene invalidenparkeerplaatsen worden met name door de politie gehandhaafd. De politie heeft geen toegang tot het gemeentelijke bestand van de BVG. De politie kan dus niet controleren of de BVG geldig is. Om samenwerking in handhaving te kunnen verbeteren, zal nader onderzocht worden wat de technische mogelijkheden zijn om politie wel toegang te kunnen verschaffen in het gemeentelijk bestand van de BVG.
Alle houders van de BVG zijn geïnformeerd over de vergunning- en gebruikersvoorwaarden van deze parkeervergunning. Ook heeft de gemeente verschillende media ingezet om het gewijzigd parkeerbeleid voor gehandicapten zo tijdig en goed mogelijk te communiceren. Om ook gehandicapten van buiten Den Haag te informeren, biedt de Haagse website actuele informatie aan.

5. Kan het college aangeven hoeveel gehandicapten tot nu toe hoge boetes opgelegd hebben gekregen omdat zij de regeling niet goed begrepen hebben? En worden deze, zoals aangegeven in de Posthoorn, ook ingetrokken? Is dat inmiddels gebeurd? Zo nee, waarom niet?

De afdeling Parkeren heeft geen enkele Mulderbon (boete) uitgeschreven als er geen of onjuiste gehandicaptenparkeerkaart aanwezig was. In het registratiesysteem van uitgeschreven boetes van de politie is geen kwalificatie opgenomen over het parkeren met een bewonersvergunning op een algemene invalidenparkeerplaats. Het is niet bekend hoeveel boetes de politie in dit geval heeft opgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Ingewikkeld parkeerbeleid leidt tot prent van 360 euro
(Posthoorn, 26 feb 2013)

DEN HAAG – Tot twee keer toe kreeg mevrouw J. van den Berg een prent van 360 euro voor het parkeren op een invalidenplek. Terwijl ze toch écht invalide is. “Mijn man en ik gaan regelmatig naar Kijkduin. Lekker uitwaaien. We parkeren dan op een invalidenplek. Laatst zat er een parkeerboete van 360 euro op de ruit ‘voor onrechtmatig parkeren op een invalidenplek’ toen we terugkwamen. Terwijl ik echt netjes de nieuwe vereiste bewonersvergunning onder de ruit had!”
En een paar dagen later was het wéér raak! Mevrouw Van den Berg is slachtoffer van het nieuwe parkeerbeleid voor invaliden. Ze heeft de regels niet helemaal goed begrepen, zegt de gemeentewoordvoerder. Hagenaars met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen sinds 1 december 2012 een aparte ‘bewonersvergunning gehandicapten’ aanvragen. Deze vergunning is, net als een gewone bewonersvergunning, gekoppeld aan een kenteken. Met deze vergunning mag op alle betaalde parkeerplaatsen in Den Haag geparkeerd worden zonder extra bij te betalen. Wat mevrouw Van den Berg volgens de woordvoerder vergeten is, is de blauwe gehandicaptenkaart naast de vergunning te leggen. “Alleen de vergunningspas onder de ruit leggen is niet voldoende. Als de gehandicaptenkaart er niet naast ligt, zou die door iemand anders onterecht kunnen worden gebruikt.”
Om het nog iets ingewikkelder te maken: de gehandicaptenparkeerkaart was op het Deltaplein genoeg geweest. Daar is het namelijk vrij parkeren en is de bewonersvergunning niet nodig. Mevrouw Van den Berg vindt het beleid maar niks. “In Den Haag moeten ze weer een aparte regel bedenken omdat de blauwe invalidenparkeerkaart vaak werd gestolen.” Ze heeft bezwaar aangetekend tegen de boetes. Volgens de woordvoerder krijgt ze haar geld terug. “Als ze kan aantonen dat ze de gehandicaptenparkeerkaart is vergeten, is er niks aan de hand.”

Reacties:

1. Op 2013-04-12 13:23:02 schreef Jannie Goedegebure:

Ik vind het van de zotte dat het fout parkeren op gehandicapten parkeerplaatsen voornamelijk door de politie gehandhaafd moet worden. Waar zijn parkeerwachters dan voor, alleen voor de betaalde parkeerplaatsen? Even ter opheldering voor een gehandicapten parkeerkaart wordt fors betaald, voor een plaats nog meer.
En de politie heeft vaak andere prioriteiten (dit was het antwoord van een telefoniste bij de politie)

2. Op 2013-10-08 00:25:44 schreef :

Goed zo Janny zal de enige echte wel zijn goed bezighttps://owa.dimence.nl/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAADedm%2f5VzjaTItUzKxD2KChBwAK5GRf3aPgR4NcDBueOJCmAAAVYLlzAABbF19Ev57lQbS6SXrm4RjAAAB3yqShAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1

3. Op 2013-11-10 14:04:05 schreef A.Gerritsen:

De BVG is een Haagse maatregel tegen fraude met GPK kaarten. Die maatregel is overbodig, want er is een landelijk registratiesysteem (Nationaal Parkeer Register) die precies hetzelfde doet, maar dat voor alle GPK’s en daarvoor ook door andere gemeenten wordt gebruikt. Op 20/11 wordt mijn brief hierover in de vergadering van de commissie leefomgeving behandeld waarin ik pleit onmiddellijk te stoppen met deze onnodige kaart die ook nog eens discrimineert. Allen houders van een GPK bestuurder kunnen namelijk zo’n kaart aanvragen. Gebruikers van auto’s waar zijn m.b.t. tot het vervoer afhankelijk zijn mogen van de gemeente met de taxibus en niet met hun eigen auto. Verder is het onfatsoenlijk gehandicapten extra te laten betalen voor parkeren. De GPK kaart kost al 40 EUR per jaar…