Politieverveling treft Langweiligkeit

Het culturele initiatief Langweiligkeit is een paar jaar geleden door de gemeente naar de Binckhorst gelokt. De politie Laak echter neemt de term Langweiligkeit wat te serieus en valt om de haverklap binnen. “Valt er nog wat te vervelen op dit feestje?”, riepen ze op het verjaardagsfeestje van organisch cultureel ondernemer Matty en stuurden vervolgens de 20 aanwezige party-animals naar bed.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 23 april 2013

Inzake: Politie-inval Langweiligkeit

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 22 februari 2013 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds enige tijd zijn er gesprekken gaande tussen de gemeente en Stichting Langweiligkeit over hun culturele activiteiten in de Binckhorst. Dit n.a.v. problemen tussen Langweiligkeit en politie Laak. Op 29 november 2012 heeft een meerderheid van de Haagse gemeenteraad, te weten de fracties van GroenLinks, Haagse Stadspartij, D66, PvdA en SP, laten weten dat zij het zou toejuichen als burgemeester Jozias van Aartsen het onderwerp voortvarend oppakt. Ze kondigden aan het proces kritisch te blijven volgen. Volgens de partijen is club Langweiligkeit een begrip in Den Haag en omstreken en is het belangrijk dat dit soort culturele activiteiten juist in de Binckhorst de ruimte krijgen. Inmiddels zijn er op verzoek van de burgemeester diverse gesprekken gaande en is vooruitlopend op een definitieve regeling, toegezegd dat Langweiligkeit zich voorlopig zal houden aan de regels, waaronder max. 50 bezoekers en geen alcohol zal schenken. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. In de nacht van 15 op 16 februari vond er toch weer een inval plaats van de politie tijdens een verjaardagsfeestje in Langweiligkeit met 20 bezoekers. De verjaardag is stilgelegd en alle bezoekers zijn door de politie naar huis gestuurd. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

2. Bij minder dan 50 bezoekers in een gebouw met een bijeenkomstfunctie is geen vergunning of melding noodzakelijk in het kader van de brandveiligheidswetgeving (Bouwbesluit). Is het college daarvan op de hoogte?

Ja. Een bouwwerk moet evenwel te allen tijde minimaal voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

3. Indien er geen alcohol wordt verkocht is er geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig. Is het college daarvan op de hoogte?

Ja.

4. Hoe kan het dat Langweiligkeit tijdens een verjaardagsfeestje wordt ontruimd door de politie als het zich houdt aan de bovengenoemde regels en er verder geen overlast was?

Langweiligkeit wordt voor particuliere doeleinden, zoals verjaardagsfeesten, verhuurd aan derden. Vooral in de weekenden is er sprake van overlast, bestaande uit geluidsoverlast, dronken personen en personen onder invloed van drugs. Eigenaren van naastgelegen panden klagen hier veelvuldig over. Er worden feesten gehouden waarbij bezoekers een bedrag betalen om binnen te komen.
De brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot ontvluchting, zoals voldoende vluchtmogelijkheden, vrije vluchtroutes en noodverlichting, worden niet nageleefd. Vluchtwegen zijn belemmerd en er is brandgevaar door vele verlengsnoeren en open verbindingsdozen. Tevens zijn de brandblusmiddelen niet op adequate wijze onderhouden en gecontroleerd en ook niet duidelijk zichtbaar opgehangen. Door het gebruik van vuurkorven, brandgevaarlijke versiering en aankleding, alsmede het roken in het pand is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Het gevaar is niet alleen aanwezig bij grote groepen, maar ook indien slechts een beperkt aantal mensen in het pand aanwezig is. Bovendien wordt de bestrijding van een eventuele brand en het redden van personen belemmerd door de bovenstaande overtredingen, met alle gevaren van dien voor bezoekers en hulpverleners.
Nadat er in december 2012 een gesprek is gevoerd met de ondernemer van Langweiligkeit is het een periode rustig geweest en heeft men zich aan de voorwaarden en regels gehouden. Echter sinds februari 2013 ontvangt de politie weer meldingen dat er feesten worden georganiseerd waar tussen de 50 en 75 personen aanwezig zijn. Op zaterdag 16 februari, omstreeks 02.30 uur, is door de politie geconstateerd dat er geluidsoverlast werd veroorzaakt. Door meerdere dringende meldingen kon de politie vervolgens eerst om 04.45 uur het pand betreden. Binnen werden diverse blikken bier en flessen sterke drank aangetroffen. Er bleken 26 personen in het pand aanwezig te zijn. Vanwege de geluidsoverlast en de brandonveilige situatie heeft de politie de bezoekers verzocht het pand te verlaten.

5. Is de burgemeester bereid om met politie Laak te praten en zodanige instructies te geven dat dit niet meer voorkomt? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college staat niet toe dat in panden waar sprake is van een (brand)gevaarlijke situatie grote aantallen bezoekers aanwezig zijn. Het bevorderen van culturele activiteiten kan en mag niet leiden tot (brand)gevaarlijke situaties en/of overlast.
Aan Langweiligkeit is het verzoek gedaan uiterlijk 1 april 2013 met een concreet voorstel te komen om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen en overlast te voorkomen, alsmede om de achterstand in de huurbetaling op korte termijn te voldoen. Van Langweiligkeit is tot op heden geen voorstel ontvangen. Op het moment dat de huurachterstand niet op korte termijn wordt ingelopen en wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving en overlast wordt voorkomen, zal de ontbinding van de huurovereenkomst worden voorbereid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-06 21:14:31 schreef matty:

YEAHHHHH WIJSSSSMULLAH VOAH PRESIDENTTTTT

2. Op 2013-03-06 21:23:05 schreef dardo Cabrera:

Goed zo’n brief. blijf druk houden, zodat er een oplossing komt en Den Haag niet weer een alternatieve plek kwijtraakt waar creatieve mensen zich qua muziek en kunst zich kunnen uiten.

3. Op 2013-03-08 14:26:40 schreef Eric Spaanbroek:

Voor mij is Langweiligkeit een uitkomst, een sociale plek waar ik me thuis voel. Ik kan er saxofoon spelen, iets dat ik thuis niet doen kan. Ik erger me kapot aan de politie in Den Haag die me om de haverklap aanhouden en fouilleren zonder een gegronde reden.

4. Op 2013-03-11 00:52:01 schreef D.S. Hallegraeff:

Goede vragen. Het is compleet onzin dat de politie op eigen initiatief tegen het beleid van de gemeente in gaat. De Binckhorst is juist bedoeld voor culturele ondernemers en Langweiligkeit is hier een prachtige voorbeeld van. Er is nog nooit enige sprake geweest van overlast en Langweiligkeit vervult duidelijk een behoefte, en bied een platform aan mensen die zich niet kunnen identificeren met het huidige culturele aanbod.

Dat dit er meer zijn dan 50 op een reguliere uitgaansnacht trouwens is voor nu even slikken, maar het siert Matty dat hij zijn eigen verjaardag in zo’n besloten kring viert dat er maar 20 mensen onterecht werden weggestuurd.

Dat een locatie zonder winstoogmerk, waar mensen samen komen om muziek te maken zo onder druk gezet word is daadwerkelijk onbegrijpelijk.

Ik denk dan dat het vertrouwen in de slogan ‘waakzaam en dienstbaar’ door de aanwezigen die avond een behoorlijke deuk heeft opgelopen terwijl dit nergens voor nodig was.

Is het niet handig om in tijden van economische recessie ondernemers te helpen, in plaats van ze het werk onmogelijk te maken of zeg ik nu iets heel doms?

5. Op 2013-03-11 00:57:10 schreef D.S. Hallegraeff:

Tevens is er iets mis in de website met de conversie van user-input naar html en dan met name het escapen van speciale tekens. De backslash die voor een apostrof staat ontstaat vermoedelijk doordat er een te veel of ene te weinig gebruikt word.

’n [apostrof n]
”n [apostrof apostrof n]
[backslash]
[backslash backslash]
/ [forward slash]
// [forward slash forward slash]

6. Op 2013-03-20 13:20:48 schreef Patrick de leede:

Het wordt steeds gekker in den haag.
Eerst ontneemt men deze geweldige organisatie de benodigde subsidies af waardoor het (gratis)Langweiligkeitfestival moest stoppen. Vervolgens geeft de gemeente zelf de locatie binckhorst aan Langweiligkeit en vanaf dat moment is er een waar ontmoedigingsbeleid gestart.
De ene na de andere inval, pesterijen van de politie met als hoogtepunt de inval op Matty’s verjaardag!
Ikzelf heb jarenlang als decorateur voor deze geweldige non-profit organisatie gewerkt en heb samen met Matty vele kunst projecten gedaan.
Matty heeft al jaren zijn hele ziel in alle Langweiligkeit projecten gestopt en ik vind het verschrikkelijk te moeten constateren dat iemand die zoveel heeft betekend voor de Haagse muziek cultuur nu zo behandeld wordt!

De gemeente Den Haag moet zich rot schamen.

Matty je bent een KANJER en laat je niet gek make !!!

7. Op 2013-03-20 14:18:26 schreef dennis weeber:

juistem….den haag is al een hele saaie pleuris stad…ne dan gaan ze nu net dat ene waar mensen in Den Haag echt behoefte aan hebben ook nog eens stuk maken!!!!!! Het is een fucking schande wat daar gebeurd door die hoogst irritante dienders van de wet die alleen maar sensatie bewust daar te keer gaan!!!!! fuck the system en o ja A.C.A.B

8. Op 2013-03-20 15:48:49 schreef Adam Curryworst:

A
C
A
B
!!!!!!!!!