Beheerder speeltuin Schapenlaan kan blijven

Bij de begrotingsbehandeling in 2012 hebben SP, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks in een motie gepleit voor het behoud van de beheerder van de speeltuin aan de Schapenlaan in de Schilderswijk. Deze beheerdersfunctie dreigde te worden wegbezuinigd. De motie werd destijds door een meerderheid van de raad gesteund.

 

Het college van b&w meldde nu op 26 februari jl. het volgende:

Met stichting Zebra is afgesproken dat de beheerder vanaf 1 januari 2013 een vaste aanstelling krijgt. Zebra zorgt ervoor dat de beheerder onderdeel uitmaakt van de reguliere formatie. De voortzetting van het structurele beheer op het plein is daarmee geregeld.

Joris Wijsmuller: “Super. Beheerder Andy doet goed werk en het is mooi dat hij na jaren van onzekerheid een vaste aanstelling heeft gekregen. De buurt heeft hier hard voor geknokt.”