Zoveelste financiële steun voor ADO

De gemeente geeft opnieuw 1,5 miljoen euro aan ADO voor de bouw van een nieuw trainingscomplex in het Zuiderpark. De Haagse Stadspartij vindt dit onverantwoord en kreeg daarvoor steun van de gehele oppositie. Maar onder grote politieke druk vanuit het college hield de coalitiemeerderheid de gelederen gesloten.

 

Het betoog van Joris Wijsmuller in de gemeenteraad:

“Met dit voorstel wordt de raad gevraagd een besluit te nemen op de tast. Het college wil dat we nu al geld vrijmaken ter voorbereiding van de bouw van een sportcampus in het Zuiderpark, maar er is nog geen flauw idee hoe het verder moet nu Vestia als belangrijke partner is gestopt. Met Vestia is zeker 25% van het totale budget (120 mljn.) weggevallen: een bovengrondse parkeergarage is nu één van de doembeelden die als een donkere wolk boven het Zuiderpark hangt. Het Zuiderpark vertegenwoordigt een bijzondere cultuurhistorische waarde als het eerste Nederlandse voorbeeld van een volkspark, aangelegd in de jaren dertig naar ontwerp van P. Westbroek. Een bovengrondse parkeergarage in ons mooie, groene, monumentale Zuiderpark moet wat de Haagse Stadspartij betreft dan ook in ieder geval worden uitgesloten!

Over 2 maanden komt het college met een aangepast voorlopig ontwerp, maar met dit besluit voor 4,3 miljoen euro wil men niet wachten. Want volgens het college moet morgen al met de aanbesteding worden begonnen om de planning niet in gevaar te brengen. Wat precies wordt er morgen aanbesteed?

In ieder geval niet die 1,5 miljoen euro voor een nieuw ‘state of the art’ trainingscomplex voor ADO. Die aanbesteding wordt overgelaten aan de Stichting Ontwikkeling de Aftrap. Wie dat precies zijn, weet de wethouder niet eens. Het college heeft nog geen flauw idee wat de totale begroting is, en hoeveel de stichting/ADO zelf investeert. De wethouder beweerde in de commissie zelfs dat het hele complex al voor die 1,5 mljn euro gerealiseerd kan worden, dus dan hoeft het ADO zelfs niets te kosten! Na de ruim 70 miljoen euro staatssteun die de afgelopen 10 jaar naar ADO is gegaan, dreigt de gemeente opnieuw in een ondoorzichtige financiële constructie met de plaatselijke Betaald Voetbal Organisatie verzeild te raken.

In de aanvullende brief bevestigt het college dat het nieuwbouwplan en de investeringsraming nog ontwikkeld moeten worden, er eerst nog een vaststellingsovereenkomst moet worden ondertekend, enzovoorts. Kortom, wij kunnen als raad nog helemaal niet beoordelen hoe die 1,5 miljoen euro zich verhoudt tot het totale plan. Reden temeer om in ieder geval dit onderdeel uit het besluit te schrappen, en daar dien ik een amendement voor in.”

Het amendement van de Haagse Stadspartij werd door de hele oppositie gesteund, maar de coalitiepartijen durfden dit niet aan zodat het door een meerderheid verworpen werd.

Opnieuw discussie over steun aan ADO
(Westonline, 05 feb 2013)

DEN HAAG De gemeente Den Haag wil 1,5 miljoen euro meebetalen aan de bouw van een nieuw trainingscentrum voor de club in het Zuiderpark. Dat is nodig omdat in het Zuiderpark een Sportcampus moet komen en de huidige tribunes en het verouderde club- en kleedgebouw gesloopt moeten worden.
Volgens een woordvoerder van wethouder Klein staat het voorstel los van het onder curatele stellen van ADO door de KNVB. De gemeentelijke bijdrage zou volgens hem een normale compensatie zijn voor een sportclub die uit zijn oude accommodatie moet.

‘Geen normale compensatie’

Maar volgens de Haagse Stadspartij is de investering opnieuw gemeentelijke steun voor ADO. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: ‘Anderhalf miljoen euro is veel geld en dat vind ik geen ‘normale compensatie’ voor een sportclub. Bovendien wil het college van burgemeester en wethouders een hypermodern ‘state of the art’ trainingscomplex bouwen. Dat heb ik bij een amateurclub nog nooit gehoord.’ Het is de bedoeling dat de gemeente Den Haag anderhalf miljoen bijdraagt en dat de rest van het bedrag door ADO zelf wordt betaald. Hoe hoog dat bedrag is, weet de gemeente nog niet.

Volgens een gemeentewoordvoerder is ADO nog aan het rekenen en tekenen. Pas als alles duidelijk is, gaat Den Haag over tot het betalen van onze bijdrage. Wijsmuller heeft weinig vertrouwen in de bijdrage van ADO. ‘Het gaat financieel niet goed met ADO, dat blijkt uit de beslissing van de KNVB om de club onder curatele te stellen.’

Raad steunt topsportcentrum en ADO-complex na flink massagewerk
Westonline, 13 feb 2013

DEN HAAG – Na flink politiek massagewerk achter de schermen en een paar stevige gesprekken, gaat de Haagse gemeenteraad donderdag zeer waarschijnlijk toch instemmen met de bouw van een topsportcentrum en een nieuw trainingscomplex voor ADO in het Zuiderpark. Dat meldt Omroep West.
De raad dreigde vorige week donderdag tijdens een commissievergadering nog een streep door de plannen te zetten. Er waren teveel risico’s en onduidelijkheden stelden ook – en misschien vooral – de coalitiepartijen PvdA en D66. Ook vonden ze de toon die de wethouder Karsten Klein (CDA, sport) tijdens het debat aansloeg niet zo aangenaam. Vandaar dat ze nog geen ‘ja’ wilden zeggen.

De wethouder schreef daarop nog een brief aan de raad waarin hij zijn voorstel om de gemeente 1,5 miljoen euro te laten bijdragen aan een nieuw trainingscomplex voor de voetbalclub nog eens onderbouwt.

Bovendien ging hij vrijdag om de tafel met D66-fractievoorzitter Rachid Guernaoui en belde hij maandag met PvdA-raadslid Gerard Verspuij. ‘Ik heb inderdaad koffie gedronken om te praten hoe het in de commissie was gegaan,’ bevestigt de eerste. Guernaoui vertelde de wethouder daarbij ook dat hij erg boos was geweest. Ook Verspuij maakt geen geheim van het contact. Naar eigen zeggen liet de sociaal-democraat daarbij weten dat hij het niet chic en terecht vond dat de wethouder tijdens het debat hard uithaalde naar Omroep West en ook raadsleden die zeiden dat ze zich zorgen maakten over de financiële situatie bij de voetbalclub aanviel.

Voor beide raadsleden is echter vooral de brief van groot belang. De fractievoorzitter van D66 leest daarin dat de stichting die door ADO wordt opgericht om het trainingscomplex te bouwen die werkzaamheden goed scheidt van de andere activiteiten voor ADO. Voor Verspuij is het van groot belang dat als er nu geen groen licht komt de bouw van het topsportcentrum en het trainingscomplex een half jaar vertraging oploopt. Terwijl hij al maanden pleit voor snelle actie.

Wel heeft de PvdA’er nog grote zorgen. Bijvoorbeeld over de bouw van een bovengrondse parkeergarage voor het centrum in het Zuiderpark en de rechtszaak die de gemeente aanspande tegen de uitbater van een snackkar. Hij wil daarvoor gedegen oplossingen. En ook al komen die er, dan nog staat hij niet echt te juichen. ‘Ik dacht in 2006 toen de eerste plannen voor dit centrum werden gemaakt, dat het een groot feest zou worden voor de stad: een complex met een MBO-opleiding en wetenschappelijk onderwijs. Voor top- en breedtesport. Maar in mijn beleving is er van dat elan weinig over,’ zegt Verspuij. En ook D66 heeft ‘ nog wel wat vragen’ over de stichting.

Maar als wethouder Klein er donderdag in slaagt om de gemoederen niet weer zo hoog op te laten lopen als tijdens de commissie van vorige week donderdag, kan hij nu wel rekenen op voldoende steun voor zijn plannen.