Zet Mupi’s in bij voorlichting Corona

Het is belangrijk om voor de voorlichting over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zo breed mogelijk te verspreiden. De Haagse Stadspartij vindt dat de gemeente daarbij gebruik moet maken van alle middelen die zij ter beschikking heeft. Zo is een bepaald percentage van de schermtijd op de digitale mupi’s bedoeld voor stadspromotie en evenementen. Deze gaan nu niet door, dus volgens ons kan die tijd veel beter gebruikt worden.

Tim de Boer: “Eindelijk kunnen we deze foeilelijke reclamezuilen inzetten voor algemeen nut”

Fatima Faïd: “Vervang reclame zo snel mogelijk door nuttige informatie over het tegengaan van het Coronavirus. En biedt deze informatie aan in de talen die in Den Haag het meest gesproken worden”.

Schriftelijke vragen: Zet mupi’s in bij voorlichting corona
Indiener: Fatima Faïd

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 17 maart 2020 een brief met daarin 4 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt

De bestrijding van het coronavirus vraagt om effectieve communicatie met de inwoners van de stad. In Amsterdam willen ze daarvoor ook de digitale mupi’s voor inzetten.

1. Is het college bereid om in overleg te treden met de uitbater van de MUPI’s in Den Haag (JCDecaux) om op deze MUPI’s informatie en adviezen te tonen over de bestrijding van het coronavirus?

2. Is het college bereid extra zendtijd ( bovenop de zendtijd die afgesproken is voor stadspromotiedoeleinden) af te dwingen bij deze uitbater voor deze informatievoorziening?

3. Is het college bereid alle andere mogelijke schermen in de stad in te zetten voor voorlichting in verschillende talen? En zoekt het college daarover contact met de betreffende uitbaters?

4. Is het college bereid deze informatievoorziening in alle relevante talen voor Den Haag aan te bieden? En dan in ieder geval in Spaans, Frans, Arabisch, Pools, Turks en Bulgaars?

Ad 1 t/m 4
Voor de beantwoording van de schriftelijke vragen over Corona verwijzen wij u graag naar de raadsmededeling die uw raad op 20 maart 2020 heeft ontvangen (RIS304997). We gaan graag verder met u in gesprek tijdens de door u aangekondigde werkbespreking. Gedurende deze bijzondere periode zullen wij u wekelijks schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris a.i.,            de wnd. burgemeester,
Ilma Merx                       Johan Remkes