13 Mei 2011. De Haagse Stadspartij stelt grote vraagtekens bij de 75.000, – euro
subsidie die de gemeente heeft verleend aan de organisatie van de Delta
Lloyd North Sea Regatta in de Scheveningse haven.

Update: De vragen zijn beantwoord en mysterieuze posters duiken op.

 

Decadent yuppenfeest met Anouk valt slecht bij Haagse Stadspartij

Joris Wijsmuller: “Stop met subsidiëren van North Sea Regatta”

Onderdeel van het zeilfestijn in de haven is een programma met exclusieve concerten van topartiesten op 11 juni 2011, waaronder de Haagse zangeres Anouk. Deze concerten zijn echter besloten en gratis toegankelijk voor zakelijke
relaties en deelnemende zeilers. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van
de Haagse Stadspartij: “Als de organisatie de duurste popartiesten van
Nederland laat optreden voor een select groepje yuppen dat geen entree
hoeft te betalen, dan moet de gemeente onmiddellijk stoppen met het
subsidiëren van deze rechtse hobby. Dit exclusieve gedeelte zal wel
gesponsord worden door Delta Lloyd, maar het blijft van de gekke dat de
gemeente de overige tekorten moet opvangen met evenementensubsidie. We
zijn gekke Henkie niet. Het gaat om geld van de belastingbetaler en dat in
deze tijden van bezuinigen. Schandalig.”

‘Help, Anouk staat op het affiche!’

De Posthoorn, 1 Jun 2011

Frans Sluyters mag al heel wat keren de North Sea Regatta op
Scheveningen hebben georganiseerd. “Ik heb nooit geweten wat er gebeurt
als er ‘Anouk’ op je affiche staat.

Het tumult rond Anouk heeft ook de gemeenteraad bereikt. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde kritische vragen, heeft Frans gemerkt. “Ik ben een ras-Hagenees en ik kén de Stadspartij, maar dit slaat nergens op. Feestje met belastinggeld? Delta Lloyd sponsort het artiestenprogramma en de
gemeente draagt een paar procent van de kosten van de North Sea Regatta.
Daarvoor heeft Den Haag na 20 jaar één van de grote zeilevenementen op
de Europese zeilkalender.”
Als gepokt en gemazeld middenstander kan Frans het ook anders zeggen:
“Er komen uit heel Europa 4000 deelnemers naar Den Haag, waaronder
veel met hun partner. Alles moet vier dagen eten, drinken en slapen. Dat
betekent nogal wat. Maar vooral wordt het een feestje! Ga de haven
bekijken in dat weekend. Je kunt over de boten naar de ander kant. En
zeilers zijn open, je kunt ze alles vragen.”

Zie ook Haags Poppodium:

http://www.haagspoppodium.nl/index.php?middle=nieuws/nieuws_detail&sid=12009

Scheveningen in de ban van mysterieuze posters De Telegraaf, 9 Jun 2011

Van onze Haagse redactie SCHEVENINGEN, donderdag

Een stevige zeebonk die Scheveningen beschermt tegen ongewenste yuppen en jachten, dat beeld is te zien op een poster die onlangs op allerlei plekken in het kustdorp aangebracht is. “Scheveningen voor de Scheveningers” heeft de
onbekende maker erbij gezet.
De mysterieuze protestposters houden de gemoederen in de badplaats
goed bezig. “Ik heb geen flauw idee wie ze heeft opgehangen, maar ze
geven wel aan dat er een hoop onvrede is over hoe de Haagse politiek met
Scheveningen omgaat”, zegt Cees de Jager van het Platform Rust aan de
Kust.
Veel inwoners van het vissersdorp ervaren namelijk stevige ongenoegens
over onder meer de plannen voor de bouw van twee forse woontorens,
ontoereikend openbaar vervoer, het oude Norfolk-terrein, waar lange tijd
puin werd verwerkt, en de hoge huizenprijzen waardoor starters buiten de
boot vallen.
Jan Brand die actief is binnen de Politieke Partij Scheveningen, sluit
zich aan bij De Jager. “Hoewel ik me niet kan vinden in de tekst
“Scheveningen voor de Scheveningers”, vind ik het een prachtige poster.
Hij legt het gevoel bloot dat wij onder het juk van Den Haag zitten.”
Velen hebben het vermoeden dat de Haagse Stadspartij (HSP)
verantwoordelijk is voor de affiches. Die heeft immers stevig stelling
genomen tegen de gemeentelijke subsidiëring van de North Sea Regatta die
komend weekend in de Scheveningse haven plaatsvindt. De partij vindt het
onbegrijpelijk dat de gemeente 75.000 euro in het evenement gepompt
heeft terwijl de concerten die er plaatsvinden, waaronder dat van Anouk,
slechts toegankelijk zijn voor een select gezelschap.
Hoewel die kritiek op de poster te zien lijkt te zijn, heeft de HSP
volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller niets met de aanplakbiljetten
te maken. “Met de hand op het hart”.

Zie ook: http://www.ons-scheveningen.nl/forum/index.php?PHPSESSID=d0595b8ee82f615484aa39206cb4fd1c&topic=6046.0

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadlid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 7 juni 2011
Inzake: Optredende artiesten bij de North Sea Regatta

Het gemeenteraadslid Joris Wijsmuller heeft op 13 mei 2011 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Volgens de website van het Haags Poppodium zal op zaterdag 11 juni 2011 onder andere Anouk optreden voor klanten van Delta Lloyd en de deelnemende zeilers aan de Delta Lloyd North Sea Regatta. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

2. Volgens de website Haags Poppodium zullen ‐ in tegenstelling tot vorig jaar ‐ de concerten alleen toegankelijk zijn voor deelnemers en relaties van de Regatta, plus relaties en geselecteerde klanten van sponsor Delta Lloyd. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

3. Volgens het besluit van het college is aan de organisatie van de North Sea Regatta een evenementensubsidie verleend van € 75.000,‐. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist, er is een evenementensubsidie verleend voor de North Sea Regatta als
publieksevenement. In de plannen alsmede de begroting voor het publieksevenement zijn de genoemde optredens niet opgenomen. De subsidie wordt derhalve niet ingezet voor deze optredens, deze worden verzorgd alsmede volledig gefinancierd door de hoofdsponsor.

De organisatie van de North Sea Regatta laat peperdure artiesten als Anouk optreden voor een select publiek, zonder dat deze bezoekers toegang hoeven te betalen.

4. Als de organisatie kennelijk geld genoeg heeft om dit soort geldverspillende decadente en besloten zeilfeestjes te organiseren, waarom wordt dan nog € 75.000,‐ subsidie verleend door de gemeente?

Het college herkent zich niet in de bijvoeglijke naamwoorden waarmee de North Sea Regatta gekwalificeerd wordt. Dit zeilevenement is van grote waarde voor Den Haag. De reden voor subsidiëring van dit publieksevenement is drieledig: 1) het evenement sluit goed aan bij de profilering van Den Haag, hierbij gaat het om de ligging aan zee, de haven en het nationale zeezeilcentrum, 2) de directe economische spin off, hierbij gaat het om bestedingen bij onder andere restaurants en hotels, en 3) zeezeilen behoort tot de speerpuntsporten uit het topsportbeleid. Zie tevens antwoord vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen