politie

Stickerpolitie aangeklaagd

11 Mei 2011. Dat wildplakken niet mag wisten we al. Maar dat de gemeente helemaal op tilt slaat als er stickers van actiegroepen worden geplakt is nieuw. Alsof we in Noord-Korea leven.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Den Haag, 16 juni 2011

Inzake: verwijderen stickers

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 11 mei 2011 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

“De media hebben volop bericht over 6 anti PVV stickers die waren geplakt in de binnenstad en zijn verwijderd door de gemeente. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde heb ik hierover de volgende vragen.”

1. “We willen sowieso geen wildplakkerij, en al helemaal niet met een politieke boodschap”, aldus de gemeentewoordvoerster. Dit stond te lezen in de Telegraaf en andere media. Kent het college deze uitspraak?

Ja.

2. Waarom maakte deze woordvoerster verschil tussen politieke en niet-politieke boodschappen?

Omdat de bewuste stickers een politieke boodschap bevatten en de Telegraaf daar expliciet naar vroeg.

3. Wat is er zo verwerpelijk aan politieke boodschappen?

Niets, mits niet wild geplakt.

4. In totalitaire staten worden politieke boodschappen ook vaak als verwerpelijk gezien. Geldt dit nu ook in Den Haag?

Zie antwoord vraag 3.

5. Namens wie sprak deze woordvoerster woord?

Namens het college.

6. Vindt het college politieke wildplakkerij ook erger dan niet politieke wildplakkerij? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen