Den Haag blijkt fietsendief

8 Jun 2011. De Haagse Stadspartij heeft verantwoordelijk wethouder Dekker aangesproken op de fietsverwijderingsakties bij het Centraal Station.

 

Dagelijks worden daar zo’n 100 fietsen per dag gestolen door de gemeente van nietsvermoedende reizigers. Joris Wijsmuller: “Het stallen bij de stations is al jaren een groot probleem, om dan vervolgens de fiets maar in beslag te nemen is
schandelijk. Je krijgt 15 minuten de tijd om je fiets weg te halen, vervolgens wordt je dure slot doorgeknipt en je fiets weggevoerd. Tegen betaling kun je je fiets komen terughalen bij een depot.” De Haagse Stadspartij hoopt dat voortaan minder strikt en hard wordt opgetreden.
Wijsmuller: “De gemeente wil het fietsgebruik stimuleren. Maar dit is fietsers treiteren en zorgt er voor dat niemand nog met de fiets naar het station wil.”

Gedupeerde burgers hebben ondertussen de volgende website opgezet:

http://www.denhaagfietsendief.nl/

Aan de voorzitter van de commissie Leefomgeving,

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om het college de volgende
rondvraag voor te leggen in de vergadering van 8 juni a.s.

In het blad De Fietsbel van de Fietsersbond staat te lezen dat de gemeente
dagelijks zo’n 100 fietsen verwijderd rond het Centraal Station. Een
dergelijke hoeveelheid verwijderde fietsen heeft mij verbijsterd.
Duidelijk is dat hier niet enkel sprake is van boze opzet van reizigers
die hun fiets bewust op een verboden plaats stallen, maar vooral van een
falend gemeentebeleid als het gaat om het goed kunnen stallen van de fiets
bij het station. Fietsers zien niet alleen hun fiets verdwijnen, maar ook
het fietsslot wordt vernield door de gemeente en de eigenaar moet betalen
voor het ophalen van zijn fiets.

– Bent u het met mij eens dat handhaving van een eventueel fietsstalverbod
proportioneel dient te zijn? Zo nee, waarom niet?

– Bent u het met mij eens dat gedurende de verbouwing van het KJ-plein de
toegankelijk van het plein voor fietsers zeer onduidelijk is geweest? Zo
nee, waarom niet?

– Heeft u onderzoek gedaan naar de mate waarin fietsers zijn ingesteld op
een totaal stalverbod in de openbare ruimte rond Den HaagCS, afgezet tegen
het elders in de stad gebruikelijke vrije stalling? Zo nee, waarom niet?

– Is het denkbaar dat de duizenden door u weggenomen fietsen rond Den Haag
CS domweg het gevolg zijn van het feit dat mensen totaal niet zijn
voorbereid op een dergelijke strikt stalverbod? Zo nee, waarom niet?

– Indien het handhavingsteam in actie komt om fietsen weg te halen krijgen
eigenaren van een fiets 15 minuten de tijd om hun fiets weg te halen
middels een aankondiging met een op de fiets gehangen label. Bent u het
met mij eens dat 15 minuten een absurd korte tijd is om een fiets weg te
halen? Zo nee, waarom niet?

– Waarom wordt een verkeerd gestalde auto pas weggehaald na een publicatie
in de Posthoorn en na een lange termijn om de situatie te herstellen
terwijl een fiets al na 15 minuten wordt weggehaald?

– Bent u het met mij eens dat het wegnemen van een fiets haaks staat op
een positief tegemoet treden van fietsers? Zo nee, waarom niet?

– Bent u bekend met de website www.denhaagfietsendief.nl?

– De eigenaar van een fiets die is weggenomen door de gemeente ziet zijn
fiets na verloop van tijd verdwijnen danwel vernietigd worden, ook al
heeft hij bezwaar en beroep ingesteld. Bent u van mening dat u andermans
eigendom (lees: een fiets) kunt vernietigen gedurende de periode dat nog
rechtsmiddelen openstaan om de rechtmatigheid van uw optreden (het
wegnemen van de fiets) aan de rechter voor te leggen?

– Is het niet verstandig fietsen niet te vernietigen zolang er nog
rechtsmiddelen openstaan om uw optreden aan de bestuursrechter voor te
leggen?

Vriendelijke groet,
Joris Wijsmuller