windenergie

Windenergie op zee kan verstandiger

De Haagse Stadspartij is voor windenergie op zee. Deze vorm van duurzame energie ontwikkelt zich heel snel, en daarom is het mogelijk om de plannen die gemaakt zijn in het Nationaal Energieakkoord te verbeteren. Dat moet nú gebeuren, zodat we onze wind-subsidies zo goed mogelijk voor innovatie en schaalvergroting kunnen inzetten.Er kunnen grote stappen gezet worden, en wij willen de weg daarvoor nu al in slaan. Dat betekent dat we subsidies voor wind moeten inzetten om versneld grotere windparken op zee te kunnen realiseren. Door juist daarop in te zetten, stimuleren we de industrie om snel door te ontwikkelen en hogere, efficiëntere en meer energie opwekkende windmolens te produceren.

De echt grote stappen kunnen pas gemaakt worden wanneer we de Noordzee als geheel bekijken.Een groot windmolenpark bij IJmuiden ver op zee brengt veel meer energie op en is dus een betere investering dan kleinere windmolenparken vlak voor de Haagse kust.Subsidies die worden gegeven voor windmolenparken zijn bedoeld om de ontwikkeling van windmolens op zee te versnellen. Maar we geven hier subsidie’s weg waar we nog 15 jaar voor betalen in onze energierekening. Vooruitkijken én op tijd de ambities opvoeren hoort daarbij. Overigens, de kavelkeuze voor windenergie is er een van de rijksoverheid, waarover de gemeente Den Haag alleen een advies mag uitbrengen. Als de rijksoverheid toch kiest voor de kustkavels is dat wat ons betreft niet verstandig, maar beter iets dan niets!