Wethouder trekt zich niets aan van aangenomen motie

In de raad van 30 juni was de wethouder Bruines nog duidelijk. De motie van de Partij voor de Dieren over de opeenvolging van de werkzaamheden was overbodig en de Samenscholing mocht het gebouw langer gebruiken. Echter nu komt de wethouder daar toch op terug. Fatima Faïd: ” We horen nu dat een deel van de Samenscholing wel gewoon in november weg moet. Daarmee wordt de vrijplaats alvast gesloopt. Dit is onacceptabel voor ons”. 

Tim de Boer: “Het college houdt vol dat het ontwerpteam – dat in oktober begint – binnen 3 maanden een ontwerp kan maken, de vergunningsprocedure kan doorlopen én een aannemer kan selecteren die meteen kan beginnen. Dat kan helemaal niet.”. 

Daarom stellen we wederom vragen aan het college:

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen over het project Beatrijsstraat 8-12.

In de raad van 30 juni  2022 gaf het college aan bereid te zijn te kijken naar het langer openhouden van de Samenscholing zolang de plannen voor de verbouwing nog niet definitief zijn. Ook is er een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen (AI.2 PvdD Geen dubbele overlast voor gebruikers en omwonenden) met het dictum:

“▪ de asbestsanering en andere sloopwerkzaamheden pas definitief in te plannen als bekend is wanneer de verbouwing van het pand van start kan gaan, zodat er maar eenmaal werkzaamheden plaats hoeven te vinden;

▪ zo de overlast voor omwonenden te minimaliseren. “

Ik heb echter begrepen dat het grootste deel van de gebruikers al op 31-10-2022 de Samenscholing moet verlaten. Alleen de maatschappelijke initiatieven de boksschool, het restaurant en de weggeefwinkel mogen blijven.

 1. Kan het college aangeven waarom de maatschappelijke en culturele initiatieven zoals de muziekstudio voor de buurt, de concertzaal, de fietsenwerkplaats en de boekhandel ( met haar vele boekenclubs) niet mogen blijven tot januari 2023?
 2. Waarom voert het college de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren niet uit?
 3. Kan het college toezeggen de motie van de Partij voor de Dieren alsnog uit te voeren?
 4. Kan het college aangeven wie er als ontwerper is geselecteerd in de Europese aanbestedingsprocedure?
 5. Kan het college de planning bij de winnende bieding aan de raad toesturen? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college aangeven hoe zij verwacht dat er tussen 1 oktober 2022 en 9 januari 2023 een ontwerp voor de nieuwe situatie wordt gemaakt, de juiste vergunningsprocedures worden doorlopen én een aanbesteding voor een aannemer wordt georganiseerd?
 7. Kan het college aangeven welke aannemer is geselecteerd voor de asbestsanering? Zo nee, waarom niet?
 8. Is er een vergunning benodigd voor de asbestsanering? En kan het college aangeven of er een vergunning nodig is voor de interne sloop?
 9. Wat is de planning voor het vergunningstraject? Kan het college aangeven welke procedure er gevolgd gaat worden ( bestemmingsplanwijziging, kruimelprocedure etc) en welke gemiddelde behandeltijden daarbij horen?

In de raadsvergadering van 30 juni 2022 gaf het college aan dat de verbouwwerkzaamheden direct op de asbestsanering zou volgen.

 1. Kan het college aangeven welke aannemer na de asbestsanering de verbouwing zal gaan doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college het ontwerp naar de raad sturen waarop de aannemer haar offerte heeft gebaseerd? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college aangeven hoe het mogelijk is dat de asbestsanering en de sloop al starten zonder dat er een definitieve omgevingsvergunning is verleend?
 4. Kan het college aangeven hoe zij reageert als er klachten zijn over ontwikkelaars die al beginnen te slopen of bouwen zonder te beschikken over de benodigde vergunningen?
 5. Is het college het met ons eens dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en zorgvuldig de verschillende procedures moet doorlopen alvorens met de uitvoering te beginnen?
 6. Is het college het met ons eens dat het ontbreken van een definitieve omgevingsvergunning betekent dat er nog teveel onzekerheid is over de procedure en planning om de Samenscholing nu al op straat te zetten?
 7. Kan het college toezeggen de Samenscholing pas op straat te zetten als er een definitieve omgevingsvergunning is afgegeven?
 8. Kan het college toezeggen met de Samenscholing samen op zoek te gaan naar alternatieve locaties?
 9. Kan het college toezeggen dat als het plan verdere vertraging oploopt de Samenscholing langer mag blijven?
 10. Kan het college toezeggen dat als het plan verdere vertraging oploopt er opnieuw gekeken kan worden naar handhaving van de Samenscholing op deze plek?

 

Waarom de Samenscholing behouden moet blijven? Dat lees je bij 3voor12 Den Haag!