Wethouder handhaaft stigmatiserende communicatie bij apenpokken virus

Den Haag – Wethouder van Zorg, Jeugd en volksgezondheid Parbhudayal wil geen aanpassingen doen in de communicatie bij de vaccinatiecampagne tegen het apenpokken virus. De Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren pleiten voor een aanpassing van risicogroepen naar risicogedrag. In de vaccinatiecampagne tegen apenpokken wordt vooralsnog gesproken over risicogroepen. Dit werkt stigmatisering in de hand omdat het de focus legt op kenmerken van bepaalde groepen in plaats van risicogedrag die de kans op besmetting vergroot.  

Volgens de wethouder van Zorg, Jeugd en volksgezondheid Parbhudayal volgt het college de richtlijn van het RIVM in de communicatie, echter is die richtlijn stigmatiserend naar bepaalde groepen mensen. Het is spijtig dat de wethouder zich niet proactief opstelt en zich niet af zet tegen stigmatisering van specifieke doelgroepen ten gevolge van het apenpokken virus. De Haagse Stadspartij wil een motie indienen om deze aanpassing alsnog te bewerkstelligen.

Statistisch gezien laten mannen die seks hebben met mannen (MSM), trans mensen en mensen met hiv/aids zich vaker testen dan mensen zonder hiv/aids en mensen die heteroseksueel zijn. Hiermee is het lastig te stellen dat het apenpokken virus daadwerkelijk vaker voorkomt bij deze groepen of dat dit juist per toeval vaker wordt ontdekt bij het afnemen van een SOA-test.

Dit is echter niet het enige wat er schort aan het vaccinatiebeleid. Vaccineren kan op dit moment alleen op uitnodiging. Dit betekent dat alleen mensen die al in beeld zijn bij de GGD in aanmerking komen voor een vaccinatie. Sommige mensen die behoren tot de door het RIVM uitgeroepen risicogroepen maar niet in beeld zijn kunnen dus geen aanspraak doen op een vaccinatie en worden afgewezen.

De huidige vaccinatiecampagne wekt ten onrechte de impressie dat hetero-monogame mensen niet of nauwelijks besmet kunnen worden met het apenpokken virus. Een gelijksoortige aanpak zagen we ook tijdens de hiv/aids crisis met desastreuze gevolgen van dien. We zien nog altijd geen afname van hiv-besmettingen onder cis-hetero mensen. Dit komt onder andere door de jarenlange stigmatisering van MSM. Cis-hetero mensen werden niet genoeg geïnformeerd over de risico’s waardoor mensen het idee hebben dat het hen niet betreft. Laten we leren van het verleden en niet dezelfde fouten maken in de behandeling van het apenpokken virus.

———————————————-

Meer weten? Bel Kim Vrolijk (hen/hun) – 06 28405555

Fractievertegenwoordiger Haagse Stadspartij