Wat doet de gemeente aan verboden bemiddelingskosten?

De woningbemiddelaar Duinzigt Wonen moet definitief binnen zes weken stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het bezwaar van Duinzigt tegen deze eerdere beslissing afgewezen. Voldoet het bedrijf hier niet aan, dan moet het een dwangsom van 5.000 euro per week betalen met een maximum van 250.000 euro.

De firma Duinzigt is vooral actief op de Haagse woonmarkt. Daarnaast ontvangt de Haagse Stadspartij ook regelmatig klachten van woningzoekers over het rekenen van bemiddelingskosten of inschrijfgeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat er een einde komt aan deze praktijken en dreigt met meer boetes. Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft hier vragen over gesteld aan het stadsbestuur.

Naast het beter voorlichten van woningzoekers via de website kan de gemeente meer doen om deze vorm van oplichting actief te bestrijden. “Wat gaat de wethouder doen om deze praktijken te stoppen in deze overspannen woningmarkt?” vraagt fractievertegenwoordiger Tim de Boer zich af. Fatima Faïd: “Juist de groep mensen die van buiten Den Haag of van buiten Nederland hier naartoe zijn kwetsbaar voor deze illegale praktijken. Het is duidelijk dat de gemeente op dit vlak meer kan en moet doen”.

Lees hieronder de schriftelijke vragen hierover:
Schriftelijke vragen: Verbeteren voorlichting huurmarkt
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

Datum: 8-1-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 januari 2020 maakte de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) bekend het bekende Haagse Makelaarskantoor Duinzigt een last onder dwang op te leggen vanwege het rekenen van bemiddelingskosten en inschrijfgeld bij het verhuren van woningen. Zie bijlage.
Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Kent het college dit bericht van de ACM?

2. Is het college bekend met andere verhuurders, bemiddelaars of makelaars die ook deze kosten hanteren op de Haagse woningmarkt? Zo ja, welke? Zo nee, is het college bereid hier actief onderzoek naar te doen?

3. Wat doet het college eraan om deze bedrijven te laten stoppen met deze illegale praktijken?

4. Doet de gemeente op enigerlei wijze zaken met deze bedrijven?

Bij een zoektocht op de gemeentelijke website ( zowel in het Nederlands, Engels en Frans) en de website van The Hague International Centre is er geen informatie te vinden over het verbod op het vragen van bemiddelings- en/of inschrijfkosten.

5. Is het college bereid om deze informatie over het verbod op het rekenen van bemiddelingskosten aan de genoemde websites toe te voegen?

Een groot deel van de Haagse burgers heeft een andere taal dan Nederlands, Engels of Frans als moedertaal. Zo zijn er schattingen dat 10% van de Haagse burgers arbeidsmigrant is. Ook wonen er in Den Haag veel expats en buitenlandse studenten.

6. Is het college het met ons eens dat juist de groep mensen die van buiten Den Haag of van buiten Nederland hier naartoe komt kwetsbaar is voor deze illegale praktijken?

7. Wat doet het college om met name deze groep mensen voor te lichten over de spelregels op de Haagse woningmarkt? Is het college bereid deze aanpak te intensiveren?

8. Is het college het met ons eens dat er in sommige wijken van Den Haag specifieke aandacht nodig is voor misstanden op de woningmarkt? Zo ja, hoe gaat het college dat doen? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college van plan de voorlichting over de spelregels op de Haagse woningmarkt ook te ontsluiten in andere talen dan Nederlands, Engels en Frans? Zo ja, welke talen zullen worden toegevoegd? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college bereid de spelregels op de Haagse woningmarkt meertalig huis aan huis te verspreiden in de stad, of desnoods alleen in de wijken waar de woonproblematiek groot is, om zo ook de huidige bewoners duidelijk te maken welke spelregels er in Den Haag gelden? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college van plan op andere wijze de spelregels op de Haagse woningmarkt algemeen bekend te maken? Zo ja, kan het college de plannen toelichten? Zo nee, waarom niet?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.