VVD belazert bezoekers Stemwijzer

VVD volgens Stemwijzer tegen nieuw cultuurcentrum op het Spui en tegen hoogbouw langs de kust. Dit wijkt totaal af van het partijprogramma van de VVD

De Haagse Stadspartij heeft ontdekt dat de VVD met de Haagse Stemwijzer
kiezersbedrog pleegt. Antwoorden van de VVD op tenminste twee stellingen
gaan lijnrecht in tegen het eigen verkiezingsprogramma. Volgens de
Stemwijzer is de VVD tegen een nieuw cultuurgebouw op het Spui en tegen
hoogbouw aan de kust. In het verkiezingsprogramma pleit de VVD juist wel
voor een nieuw cultuurcentrum aan het Spui en voor uitvoering van de
bouwplannen voor Scheveningen-Haven en het Norfolkterrein.

Joris Wijsmuller, lijsttrekker van de Haags Stadspartij, is met stomheid
geslagen: “De VVD schuwt kennelijk geen enkel middel om de kiezers op
grote schaal te bedonderen.”

Tot nu toe hebben bijna 40.000 Hagenaars de Stemwijzer bezocht. Slechts
24% is voor een cultuurcentrum op het Spui en 30% voor hoogbouw aan de
kust.

Wijsmuller: “De VVD weet donders goed dat er geen draagvlak is voor deze
waanzinprojecten van het huidige college en heeft bewust lopen sjoemelen
met de Stemwijzer. Ik roep de organisatie van de Stemwijzer op om de VVD
te diskwalificeren en uit de Stemwijzer te gooien. Dit is valsspelen.”

Achtergrondinformatie Stemwijzer en de VVD:

Stelling 4

Aan het Spui moet op de plaats van het Lucent danstheater en de Anton
Philipszaal een groot cultuurgebouw komen.

VVD Stemwijzer: Tegen

VVD Programma: De VVD is voor een nieuw cultuurcentrum aan het Spui,
waarin ook het conservatorium opgenomen is.

Stelling 16

Aan de kust mag hoogbouw komen.

VVD Stemwijzer: Tegen

VVD Programma: In Scheveningen staat de komende jaren veel te gebeuren
(..). Daarom worden eerst de bouwplannen voor de boulevard,
Scheveningen-Haven en het Norfolkterrein uitgevoerd. (Deze bouwplannen
behelzen o.a. de bouw van 100 meter hoge woontorens langs de kust-red.
Haagse Stadspartij).