Saharaanse vlag in Den Haag

Bij de Haagse Stadspartij is op 27 februari de vlag uitgehangen ter gelegenheid van de verjaardag van het uitroepen van de onafhankelijke Democratische Arabische Saharaanse Republiek op 27 februari 1976.

 

Deze republiek is helaas voor het grootste deel door Marokko bezet en voorstanders van onafhankelijkheid worden hard onderdrukt. Een groot deel van de bevolking is gevlucht voor het Marokkaanse leger. Ongeveer 150.000 Saharaanse vluchtelingen hebben een schuilplaats gezocht in de Algerijnse woestijn waar zij nu al meer dan dertig jaar moeten zien te overleven met voedselhulp van de internationale gemeenschap.
Met het uithangen van de Saharaanse vlag wordt om aandacht gevraagd voor het lot van deze vergeten groep vluchtelingen en wil de Stadspartij solidariteit betonen met het streven naar zelfbeschikking van het Saharaanse volk. Den Haag is een internationale stad van recht en vrede en dat houdt meer in dan het aantrekken van organisaties die werkgelegenheid bieden.

Er is in Nederland opvallend weinig aandacht voor deze schrijnende kwestie, en zeker in vergelijking met andere zaken die Marokko betreffen. Geen enkel andere politieke partij spreekt zich over de Marokkaanse bezetting uit. Toch is dit is een zaak waarover de Marokkaanse en Nederlandse regeringen het fundamenteel met elkaar oneens zijn. Nederland erkent de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara niet terwijl Marokko het beschouwd als een integraal deel van het eigen Koninkrijk. Deze tegenstelling komt in Nederland niet aan bod omdat aan andere onderwerpen rond het thema Marokko de voorkeur wordt gegeven. En binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is het onderwerp taboe. De verzwegen tegenstelling bemoeilijkt het wederzijds begrip. Ook daarom is het aankaarten en bespreekbaar maken van het probleem van de Saharaanse vluchtelingen nodig.

Zie ook: http://vankaas.blogspot.com/