Preventief fouilleren van de baan

Na jarenlang aandringen hebben we het voor elkaar. Preventief fouilleren in de Stationsbuurt is van de baan.

 

Burgemeester van Aartsen wil stoppen met preventief fouilleren

Haagse Stadspartij ziet jarenlang aandringen beloond

Vandaag heeft de Haagse burgemeester van Aartsen (VVD) in een brief aan de raad voorgesteld om te stoppen met preventief fouilleren. Sinds 2006
worden door de politie geregeld grootschalige fouilleringsacties gehouden in de Stationsbuurt, bij het treinstation Hollands Spoor. De Haagse Stadspartij heeft als enige partij in de Haagse gemeenteraad langdurig aangedrongen op het beeindigen van het preventief fouilleren. Vorig jaar presenteerde het raadslid Joris Wijsmuller het kritische rapport “Den Haag fouilleert maar wat” van onderzoeksbureau Jansen & Janssen aan burgemeester Jozias van Aartsen. In de brief die vandaag aan de raad is verstuurd is de burgemeester in overleg met de driehoek (Politie Haaglanden, Openbaar Ministerie, Gemeente Den Haag) na een zorgvuldige evaluatie en na bestudering van het rapport van de Haagse Stadspartij tot de conclusie gekomen dat het gebied rond Hollands Spoor niet langer wordt aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. De Haagse Stadspartij is ontzettend blij met dit voorstel. Joris Wijsmuller: “Preventief fouilleren is een paardenmiddel, het kost enorm veel politiecapaciteit, het is slecht voor het imago van de buurt, mensen vinden het onprettig en het voegt niets toe aan de reeds bestaande middelen.” Uit de evaluatie blijkt dat het aantal aangetroffen wapens en de criminaliteit in het gebied dusdanig is verminderd, dat preventief fouilleren niet meer op zijn plaats is. Joris Wijsmuller: “De meeste partijen en media lopen momenteel hysterisch en blind achter de veiligheidshype aan. Juist daarom is dit een moedig en wijs besluit van de burgemeester. Sommige partijen willen van Den Haag een politiestaat maken, met preventief fouilleren in de hele stad en camera’s op alle hoeken van de straat. Wij zijn daar fel op tegen. Criminaliteit bestrijden is prima, maar we moeten de oorzaken aanpakken en onschuldige burgers met rust laten. Met de tijd die nu vrijkomt kan de politie nuttiger zaken gaan doen”.