Vrouwen centraal bij viering 100 jaar Vredespaleis

10 Nov 2011. Raadslid Constance Bogers van de Haagse Stadspartij kreeg bij de behandeling van de Emancipatienota voldoende steun van de gemeenteraad voor een motie om bij de viering van 100 jaar Vredespaleis in 2013 veel aandacht te geven aan de belangrijke rol van vrouwen in de internationale vredesbeweging.

 

Constance Bogers: “Met de motie Vrouwen en het Vredespaleis doe ik het voorstel om het thema vrouwen te verbinden aan de viering van 100 jaar Vredespaleis in 2013. Vrouwelijke pioniers in de strijd om gelijke rechten voor vrouwen waren namelijk ook actief als vredesactiviste. En niet zo’n beetje ook. Zonder vrouwen als Bertha van Suttner was er in 1899 geen vredesconferentie geweest in Den Haag en was het Vredespaleis niet gebouwd. Ik denk dat het ook goed is voor de emancipatie als dit soort sterke strijdbare vrouwen de waardering krijgen die ze verdienen.”

Motie Vrouwen en het Vredespaleis

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 november 2011 ter bespreking van het voorstel van het college inzake nota Emancipatie 2011- 2014 (rv 137);

Constaterende dat
– het Vredespaleis in 2013 een eeuw bestaat;
– in de begroting voor het programma Internationale Stad aandacht en geld is vrijgemaakt voor de viering van 100 jaar Vredespaleis;

Overwegende dat
– vrouwen een belangrijk aandeel hebben gehad in de vredesbeweging van de 20e eeuw;
– Bertha van Suttner mede de aanzet heeft gegeven voor de eerste vredesconferentie ter wereld (in Den Haag 1899) en voor de bouw van het Vredespaleis;
– de Visitatiecommissie Emancipatie 2008-2010 heeft aanbevolen om een tentoonstelling te organiseren over Vrouwen en Vrede,

Van mening dat
– Den Haag als internationale stad van recht en vrede aandacht dient te hebben voor de rol van vrouwen in de internationale vredesbeweging;
– aandacht voor vrouwen en vrede bijdraagt aan de emancipatiegedachte;

Verzoekt het college te onderzoeken in hoeverre in het programma voor de viering van 100 jaar Vredespaleis een onderdeel Vrouwen en Vrede kan worden opgenomen.

Constance Bogers
Haagse Stadspartij