11 Nov 2011. De gemeenteraad heeft unaniem een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen waardoor het college meer informatie moet verschaffen over de kosten en risico’s van de Rotterdamsebaan. Fractievoorzitter Wijsmuller wil hiermee voorkomen dat het grote project een eigen leven gaat leiden zoals dat gebeurd is met de Betuwelijn.

 

Inzicht in risico’s Rotterdamsebaan
(AD/Haagsche Courant, 12 Nov 2011)

De Haagse wethouder Peter Smit (VVD, verkeer) gaat een precies inzicht verschaffen in de kosten, risico’s en planning van de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag, de Rotterdamsebaan.

De gemeenteraad nam donderdag een voorstel van de Haagse Stadspartij aan dat hem daartoe maant. Volgens fractieleider Wijsmuller moet dit ertoe leiden dat de raad meer greep krijgt op dit grote project. De aanleg van de weg gaat een handjevol honderden miljoenen euros kosten, verklaarde Smit tijdens de raadsvergadering. Waarna hij vijf vingers de lucht in stak: 500 miljoen euro, dus. Of dat voldoende is, is niet zeker. De wethouder is nog met het rijk in gesprek over wie de aanleg op het rijkswegennet moet betalen. Den Haag draait in elk geval op voor de kosten voor de aansluiting van de weg op de Neherkade.

Den Haag en Leidschendam- Voorburg ruziën over de aanleg van de weg. Afgesproken is die niet meer in het openbaar uit te vechten.

Negen miljoen euro extra voor Rotterdamse baan
(De Posthoorn, 16 nov 2011)

De voorbereidingskosten voor de Rotterdamsebaan worden verhoogd met negen miljoen euro. GroenLinks, Haagse Stadspartij (HSP), SP, Partij voor de Dieren en Islam Democraten stemden tegen het voorstel van wethouder Peter Smit ( Verkeer). Joris Wijsmuller (HSP): “De Rotterdamsebaan is begroot op 460 miljoen euro, als het zo doorgaat wordt het 700 miljoen!” Arjan Lakerveld (VVD) pleit voor een goede voorbereiding. “Dan zien we het hele plaatje zien en kunnen we dat goed beoordelen.” GroenLinks-raadslid Heleen Weening is bezorgd dat er nu al 4,5 miljoen extra nodig is. “Er is nog geen gat gegraven, geen tunnel geboord en nog geen bord neergezet.” HSP en Groen- Links dienden een – aangenomen – motie in waarin de wethouder werd gevraagd om een projectrapportage te maken en deze aan de raad te geven. Het Stadsgewest betaalt de helft van de negen miljoen euro, de totale voorbereidingskosten bedragen 19 miljoen euro.

Motie projectinformatie Rotterdamsebaan

De gemeenteraad van Den Haag op 10 november 2011 in vergadering bijeen te bespreking van het voorstel inzake Rotterdamsebaan: voorbereidingskosten (rv 138; RIS 181331);

Constaterende dat
– op 18 februari 2010 een raadsbesluit is genomen over de sturing en controle van gemeentelijke grote projecten;
– de Rotterdamsebaan op 14 oktober 2010 is aangewezen als groot project;

Overwegende dat
– bij dit raadsvoorstel over voorbereidingskosten Rotterdamsebaan de informatie zoals afgesproken in het kader van de grote projecten nog niet is opgenomen;
– het college op 4 oktober 2011 een format voor projectrapportage heeft aangeboden waarmee snel en begrijpelijk inzicht wordt geboden over de financiële hoofdlijnen en voortgang, het besluitvormingsproces, en de ontwikkeling van risico’s met een aanzet tot mogelijke risicoscenario’s;

Verzoekt het college ter aanvulling op het raadsvoorstel deze projectrapportage inzake de Rotterdamsebaan uiterlijk 1 maart 2012 de raad aan te bieden.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Heleen Weening, GroenLinks