23 Apr 2008. Krakers in de Binckhorst moeten van de gemeente weg voor de Stichting Gered Gereedschap. Maar waarom moet het nu weer op zo’n onvriendelijke en onlogische manier?

 

Den Haag, 18 april 2008

Geachte voorzitter,

Op 8 april 2005 werd de leegstaande drukkerij op het adres Junostraat 12 in de Binckhorst gekraakt. Het pand is eigendom van de gemeente die het heeft aangekocht in verband met de toekomstige herontwikkeling van de Binckhorst. In die plannen zal het pand worden gesloopt, maar niet op korte termijn. Het pand zal derhalve tot aan de sloop tijdelijk beheerd worden. N.a.v. de dreigende ontruiming van Junostraat 12 wil ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen aan het college voorleggen.

1. Het gehele pand heeft een oppervlakte van 720 m2. Een groot gedeelte van het pand is in 2005 door de krakers ontruimd en vervolgens door de gemeente tijdelijk verhuurd. In een uitspraak van de Haagse rechtbank d.d. 5 oktober 2005 bepaalde de voorzieningenrechter dat een klein gedeelte van het pand van circa 200 m2 niet ontruimd hoefde te worden, zodat de krakers er hun activiteiten tot op heden hebben kunnen voortzetten. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Voor dit gedeelte van het pand heeft de gemeente inmiddels een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten met Stichting Gered Gereedschap, waarop onlangs een nieuwe rechtszaak volgde en de rechter bij uitspraak van 15 april 2008 ontruiming heeft bevolen. Is dit juist en betreft het commerciële verhuur? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven waarom Stichting Gered Gereedschap dient te verhuizen naar de Junostraat, of er sprake is van een fatale termijn, op welke datum en om welke reden? Zo nee, waarom niet?

4. De krakers hebben sinds 2005 laten weten dat ze bereid waren een huurovereenkomst af te sluiten met de gemeente. In september 2005 is Stroom Den Haag benaderd door de Dienst DSO van de gemeente om te kijken of de krakers een tijdelijk contract kon worden aangeboden. Waarom is dit nooit doorgegaan?

5. De gemeente was bekend met de sociale- en culturele activiteiten die de krakers hebben opgezet in het pand zoals oefenruimtes, ateliers en studio’s voor muzikanten en kunstenaars en werkruimte voor zorginstellingen en een liefdadigheidsvoorziening waarvan veel mensen gebruik maken. Waarom heeft de gemeente bijv. in het kader van het Broedplaatsbeleid geen oplossing aangereikt om het gebruik op deze of op een andere plek voort te laten zetten?

6. De krakers hebben de afgelopen drie jaar de nutsvoorzieningen voor het hele pand beheerd, de energiekosten betaald voor het hele pand (zonder dat de huurders met een gemeentelijk huurcontract of de gemeente hier aan hebben bijgedragen), het pand ‘s nachts bewaakt tegen inbraak en brandstichting, terwijl de gemeente alleen maar huurpenningen heeft geïncasseerd, niet wilde meewerken aan het fatsoenlijk regelen van de nutsvoorzieningen en alles heeft gedaan om de krakers te dwarsbomen. Kan het college aangeven waarom het zoveel moeite heeft gedaan om 200 m2 leegstaande en voor sloop bestemde bedrijfsruimte kraakvrij te maken ten koste van waardevolle culturele en maatschappelijke initiatieven? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om met de krakers in overleg te gaan en een fatsoenlijke oplossing voor te stellen? Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college deze vragen beantwoorden voordat het pand ontruimd wordt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller