22 Mei 2008. De gemeenteraad heeft donderdag 22 mei besloten dat wethouder Klijnsma voorlopig niets mag doen met het pand Prinsegracht 8.

 

Op initiatief van de Haagse Stadspartij vond een interpellatiedebat plaats over de toekomst van Prinsegracht 8 en de culturele broedplaats King Kong, die momenteel in het pand gevestigd is.

Uit het debat bleek dat wethouder Klijnsma al in december vorig jaar op de hoogte was van de plannen van het Rode Kruis om het pand tijdelijk te gaan gebruiken. Dat de gemeenteraad hierover niet was geinformeerd, nam de raad zeer hoog op. Ook kon de wethouder geen duidelijkheid geven over de benodigde bouwvergunningen, de zekerheid van Europese subsidie en de toekomst van King Kong.

Een motie van de Haagse Stadspartij, SP en D66 om voorlopig niets te doen met het pand en eerst uitvoerig over de definitieve toekomst van het pand te praten, werd gesteund door een meerderheid van de raad. Het betekent dat King Kong voorlopig nog kan blijven en het plan om het pand een culturele bestemming te geven, weer bespreekbaar is.

De Aangenomen Motie:

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 mei 2008 ter bespreking van de plannen voor Prinsegracht 8;

Constaterende dat

-Prinsegracht 8 een Rijksmonument is, momenteel diverse culturele initiatieven herbergt en erkend is als culturele broedplaats;

-vanuit de culturele sector belangstelling is voor een definitieve culturele bestemming van Prinsegracht 8;

-Prinsegracht 8 door de gemeente bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is ondergebracht en met D2-middelen gerenoveerd moet gaan worden;

-de huidige gebruikers voor de renovatie zouden moeten wijken zonder dat duidelijk is wat nu de definitieve bestemming wordt;

Overwegende dat de beleidskaders voor de WOM en besteding van D2-middelen expliciet voorzien in stimulering van culturele activiteiten;

Van mening dat er kansen liggen om met behulp van een definitieve culturele bestemming van Prinsegracht 8 het culturele kluster rond de
Prinsegracht en Grote Markt te versterken;

Verzoekt het college een voorstel voor definitieve bestemming van Prinsegracht 8 aan de gemeenteraad voor te leggen voordat er onomkeerbare acties m.b.t. verbouwing, bestemming en eigendom plaatsvinden.

———————————————

AD Haagsche Courant 23-05-2008

Wethouder Klijnsma onder vuur

BERT HESSELINK
DEN HAAG

Wethouder Klijnsma (PvdA, cultuur) heeft de Haagse gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond de bestemming van Prinsegracht 8 en daarover spraken alle partijen gisteravond hun verbazing uit. In het gemeentelijke pand Prinsegracht 8 huizen nu tal van culturele instellingen die betrokken zijn bij festiviteiten in de stad. De gebruikers van het pand mogen met een bruikleenovereenkomst in het pand. De gemeente is al jaren op zoek naar een geschikte bewoner van het pand. Die lijkt nu te zijn gevonden: het Rode Kruis wil er Het House of Humanity onderbrengen. Over die bestemming is het college van b en w zeer tevreden, zo liet wethouder Klijnsma gisteravond weten. De gemeenteraad vindt dat Klijnsma de raad slecht heeft geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het pand, omdat er al eind vorig jaar door het college is besloten om het Rode Kruis de mogelijkheid te geven het pand te gebruiken. De partijen in de raad hebben een voorkeur voor het huisvesten van culturele instellingen in het pand om zo een cluster van kunst en cultuur rond de Grote Markt en het Paard van Troje te versterken. De culturele instellingen dienen het pand te verlaten zodra er kan worden begonnen aan de renovatie. Volgens de wethouder is dat in juli. Of na de verbouwing ook daadwerkelijk het Rode Kruis er onderdak vindt, is nog de vraag.