Voorstel Haagse Stadspartij Stadsbrede burger­begroting aangenomen

Donderdag 21 september heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel van raadslid Joeri Oudshoorn om in 2018 te gaan experimenteren met een ‘ Stadsbrede burgerbegroting’ naar Antwerps model. In dit model bepalen de burgers volgens een aantal stappen wat ze belangrijk vinden en waar vervolgens het geld naar toe gaat.

Raadslid Joeri Oudshoorn: ‘Wij willen al heel lang mensen van onderop meer invloed geven en zijn al lang op zoek naar een manier om dat te doen. Dit is een goede methode. De kracht ervan is dat burgers écht invloed krijgen.’

Antwerps model
Het model houdt in dat er in verschillende wijken over de begroting wordt gesproken, zodat mensen niet de hele stad hoeven door te reizen om mee te doen. In kleine groepen wordt er over een onderwerp gediscussieerd en worden er keuzes gemaakt. Burgers kunnen op deze manier aan elkaar uitleggen wat ze belangrijk vinden. Na afloop worden de keuzes van de verschillende groepen opgeteld tot stadsbrede besluiten.
Het Antwerps model bestaat uit 4 stappen:
– burgers kiezen voor 12 thema’s verdeeld over een aantal beleidsonderwerpen;
– burgers verdelen het geld over de gekozen thema’s;
– burgers uit de stad kunnen projecten voorstellen en bepalen of ze ze zelf willen uitvoeren of dat de gemeente dat moet doen;
– burgers kiezen per thema welke projecten de hoogste prioriteit hebben.
Deze projecten worden daadwerkelijk uitgevoerd. Zie ook de Antwerpse burgerbegroting.

Een brede coalitie van CDA, D66, SP, Islam Democraten, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Partij van de Eenheid en groep Okcuoglu is enthousiast over de burgerbegroting volgens Antwerps model. PvdA, VVD, PVV en Groep De Mos stemden tegen.
Het idee van Joeri Oudshoorn is dat er tijdens het experiment minimaal een miljoen euro mag worden uitgegeven door de inwoners van Den Haag. Later zou dit bedrag nog omhoog kunnen. Den Haag is een van de eerste Nederlandse steden die gaat werken met een burgerbegroting.

AM Stadsbrede burgerbegroting naar Antwerps model

In de pers
Omroep West, vrijdag 22 september 2017
Den Haag FM, vrijdag 22 september 2017
AD, woensdag 24 januari 2018

1 Response
  1. Marie-Christine

    Gefeliciteerd met jullie succes en het uitdragen van de visie dat burgers mondig zijn en direct, meer invloed mogen en kunnen hebben – in dit geval lokaal-. Goed dat er ook uitgangspunten zijn voor de gesprekken, en wellicht dat deze ook worden aangepast in de toekomst in dit oefentraject. Den Haag is tenslotte geen Antwerpen ;-). Wellicht is het handig om na te gaan wat voor besluitvormingsmodellen er zijn, ‘meeste stemmen gelden’ kan een gevoel op leveren dat de minderheid niet gehoord wordt. Maar misschien gebeurt dit al. Een mooi doel bij een besluitvormingsproces vind ik zelf ‘een goed geïnformeerd en weloverwogen besluit’. Veel plezier en succes!