Haagse Stadspartij: ‘Parkeerplaats­terrassen moeten blijven’

Update: De parkeerplaatsterrassen kunnen voorlopig blijven.

Door de stijgende parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier dreigen de parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat te verdwijnen. De bestaande vergunningen voor deze terrassen blijken slechts vijf jaar geldig te zijn en nieuwe vergunningen worden alleen verleend als de parkeerdruk het toelaat.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft hier vragen over gesteld aan het college: ‘De parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat zijn niet meer weg te denken en een groot succes. Het zou absurd zijn om hier weer parkeerplaatsen voor auto’s van te maken omdat het autogebruik in de wijk is toegenomen.’

Het raadslid vraagt het college om de bestaande parkeerplaatsterrassen te ontzien en permanent te maken. Peter Bos: ‘Dat een ruimtevretend vervoermiddel als de auto prioriteit heeft als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte is idioot. De straat is van iedereen en niet alleen van de autogebruiker. Ik ga er vanuit dat we ook in de toekomst een drankje kunnen blijven drinken op de bestaande parkeerplaatsterrassen in de stad.’

Schriftelijke vragen
Vergunningen voor terrassen zijn in Den Haag slechts vijf jaar geldig. Na deze termijn moeten horeca-ondernemers een nieuwe aanvraag doen en opnieuw door de molen. In de Prins Hendrikstraat betekent dit dat de bestaande parkeerplaatsterrassen op termijn dreigen te verdwijnen vanwege de gestegen parkeerdruk. Hierover heeft raadslid Peter Bos op basis van artikel 30 van het reglement van orde de onderstaande vragen aan het college gesteld.
1. Is het juist dat vergunningen voor terrassen slechts vijf jaar geldig zijn? Zo nee, waarom niet?
2. Is het juist dat horeca-ondernemers een nieuwe terrasvergunning moeten aanvragen als de periode van vijf jaar is verstreken? Zo nee, waarom niet?
3. Is het juist dat deze hernieuwde aanvragen weer opnieuw worden getoetst o.a. aan de Beleidsregels? Zo ja, waarom?
4. De parkeerdruk is een toetsingscriterium voor parkeerplaatsterrassen. Betekent dit dat hernieuwde aanvragen voor parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat afgewezen kunnen worden vanwege de gestegen parkeerdruk in de Zeeheldenbuurt? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe heeft de parkeerdruk zich ontwikkeld in de Zeeheldenbuurt?
6. Kan het college een overzicht presenteren van de verleende parkeervergunningen van de afgelopen jaren in de Zeeheldenbuurt, uitgesplitst naar 1e en 2e parkeervergunning? Zo nee, waarom niet?
7. Is het college met mij van mening dat de parkeerplaatsterrassen in de Prins Hendrikstraat een succes zijn, belangrijk zijn voor zowel ondernemers als bewoners en bijdragen aan de levendigheid van de stad? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college bereid om de beleidsregels voor terrassen m.b.t. hernieuwde aanvragen zodanig aan te passen dat bestaande parkeerplaatsterrassen niet de dupe worden van de toenemende parkeerdruk? Zo nee, waarom niet?

Update 11 oktober 2017
Goed nieuws. Terrassen mogen langer blijven.
Raadslid Peter Bos: ‘Ik heb hier vorige maand vragen over gesteld en dit is een goede eerste stap.’

In de pers
Den Haag FM, 28 september 2017
AD Haagsche Courant, 2 oktober 2017
AD Haagsche Courant, 11 oktober 2017

Uw reactie

Kopieer de cijfers e/o symbolen *^*