Donderdag 7 september heeft de rechtbank een opvallende uitspraak gedaan in het kort geding dat Milieudefensie had aangespannen. De overheid moet onmiddellijk maatregelen treffen om de luchtvervuiling aan te pakken op locaties waar de Europese norm wordt overschreden. Voor de Haagse Stadspartij is het glashelder. Wethouder Tom de Bruijn (D66) moet nu echt zo snel mogelijk aan de slag om de luchtkwaliteit in Den Haag te verbeteren. De Haagse Stadspartij geeft alvast een voorzet met het Actieplan Luchtkwaliteit.

Wat wil de Haagse Stadspartij?
De vieze lucht die omwonenden van de knelpunten inademen hebben aantoonbaar een negatief effect op de gezondheid. Maatregelen kunnen niet langer wachten. Zo snel mogelijk minder auto’s in de stad en investeren in schone mobiliteit.

Raadslid Gerwin van Vulpen: ‘Het weren van doorgaand verkeer uit woonwijken. Dát zet echt zoden aan de dijk. Dankzij ons initiatiefvoorstel worden op de Hoefkade straks de eerste stappen gezet om het doorgaand verkeer daar te weren. Voor de knelpunten in de Archipelbuurt wachten we nu al maanden op een pakket korte termijnmaatregelen. Dat moet er nu écht snel komen!

Hoe gaan we dit bereiken?
De Haagse Stadspartij heeft een Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld, dat bestaat uit de onderstaande punten:
– Doorgaand verkeer weren uit de woonwijken en beter spreiden over de toegangswegen van de stad;
– Richt stadsleefgebieden in waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en groen;
– Vang het binnenkomend verkeer op in P&R’s (parkeren en reizen) aan de rand van de stad;
– Zorg op korte termijn voor schone distributie in de hele stad;
– Uitbreiding en aanscherping van de milieuzone. Zoals het verbieden van vieze scooters in de binnenstad;
– Investeer in nieuwe, snelle fiets- en OV-verbindingen om Scheveningen en de binnenstad duurzaam bereikbaar te houden.

Gerwin van Vulpen: ‘Ik ben heel blij met het vonnis van de rechter. Dit biedt mogelijkheden om snel tot maatregelen over te gaan. Wat ons betreft is de luchtkwaliteit in de stad een topprioriteit om onze stad ook in de toekomst leefbaar te houden voor alle Hagenaars’.