Bewoners van Loosduinen hebben vanmorgen tijdens de commissie Leefomgeving vijf weken uitstel gekregen om met de projectontwikkelaar te kijken naar een alternatief plan voor een grandhotel op landgoed Ockenburg.

 

Met uitzondering van D66 en VVD had verder de gehele commissie Leefomgeving grote zorgen om de massieve hotelflat die achter het landhuis in het Natura 2000 gebied moet verrijzen. Ook werden er door veel fracties kritische vragen gesteld over de 66 bovengrondse parkeerplaatsen waarvoor nog een extra hap uit het Natura 2000 gebied genomen moet worden. Buurtbewoner en architect Leon Thier stelt na afloop van zijn presentatie dat het wel degelijk mogelijk is om met een lager en compacter gebouw toch binnen de grenzen van de voormalige jeugdherberg te blijven. Dan hoeft er niet in het Natura 2000 gebied gebouwd te worden. Projectontwikkelaar Nova zegt geen geld te hebben voor inpandig parkeren omdat de grondprijzen zo hoog zijn. Hij wil alleen met bewoners naar een ander ontwerp kijken als de afspraken met de gemeente opengebroken mogen worden. Wethouder Marjolein de Jong hoopt echter met de grondverkopen genoeg geld binnen te halen om de gevolgen van jarenlang achterstallig onderhoud aan het landgoed weg te werken. Zij hoopt nu eind november begin december een besluit te kunnen nemen over het ontwerpbestemmingsplan voor Ockenburgh. De Haagse Stadspartij vreest dat de stad op deze manier haar Natura 2000 gebieden in de uitverkoop gooit

Landgoed in de wacht
(AD/Haagsche Courant, 27 sep 2012)

DEN HAAG Het wil maar niet opschieten met de plannen voor Landgoed Ockenburgh in Kijkduin. Er wordt inmiddels al jaren over gesproken in het stadhuis. De beslissing over het bestemmingsplan werd gisteren door de commissie ruimte uitgesteld.

Ockenburgh blijft voor hoofdbrekens zorgen

Directeur Bart van den Berg van Nova Development schudde op de publieke tribune van de raadzaal meewarig het hoofd toen wethouder Marjolein de Jong (D66, Kijkduin) een circa vier uur durende commissievergadering besloot met de woorden dat de omwonenden en de projectontwikkelaar de komende maand met elkaar in gesprek moeten. Op die manier zou moeten worden bekeken of er wijzigingen in de plannen van Nova Development kunnen worden doorgevoerd.

Het bedrijf uit Amersfoort wil de monumentale villa in Ockenburgh voor 1,3 miljoen
euro renoveren en er een restaurant van maken. Verder is het de bedoeling dat aan
dit pand een congresruimte wordt gebouwd en daarachter een vijf etages tellend hotel
verrijst.

VERZET

Vooral de omvang van dat hotel zorgt de laatste maanden voor verzet uit de buurt.
Maar ook het parkeerterrein tussen het landhuis en het hotel oogst kritiek bij
omwonenden, de oppositie en collegepartij PvdA. De parkeergelegenheid zou nu, in
tegenstelling tot wat in 2007 was afgetikt, niet meer in zijn geheel ondergronds
worden gebouwd.

Van den Berg ziet niks in overleg met omwonenden als de wethouder niet ook de handen uit de mouwen steekt. ,,Al aan het begin van deze commissievergadering heb ik gezegd dat wij bereid zijn opnieuw naar de plannen te kijken, nu zoveel mensen zich hier tegenstander van verklaren. Maar ik heb daar als voorwaarde aan verbonden, dat dan ook onze afspraken met de gemeente over de grondprijs ter discussie moeten komen te staan. Nu de wethouder zegt dat daar niet aan wordt getornd, ga ik niet praten.

Volgens de projectontwikkelaar heeft dat geen zin. ,,De kans is heel groot dat
omwonenden wijzigingen willen die het project duurder maken. Terwijl wij al tegen de
rand aan zitten om het rendabel te krijgen.

Na afloop van de vergadering voegde hij er nog aan toe, dat Nova Development zal
besluiten het bijltje erbij neer te gooien als een meerderheid van de gemeenteraad
mocht eisen dat het landgoed een (duurdere, red.) ondergrondse parkeergelegenheid
moet krijgen en de grondprijs niet zakt.

Toch weer overleg over Ockenburgh
(Omroep West, 26-9-2012)

De omwonenden van landgoed Ockenburgh en de projectontwikkelaar die daar
een hotel en congrescentrum wil bouwen, krijgen nog een maand de tijd om
samen te praten over aanpassingen van het plan.

Dat zei D66-wethouder Marjolein de Jong tijdens een commissievergadering
over Ockenburgh. Daar bleek dat er niet alleen de buurt veel bezwaren
leven, maar dat ook de gemeenteraad bedenkingen heeft.

De bewoners vinden de plannen voor de renovatie van de bekende
jeugdherberg en de aanbouw van een nieuwe vleugel veel te heftig. De
nieuwbouw zou te groot zijn ten opzichte van het bestaande gebouw. Ook
zijn ze tegen de aanleg van bovengrondse parkeerplaatsen. Dat zou
eigenlijk helemaal ondergronds gebeuren, maar daar is vanwege de recessie
geen geld meer voor.

Garantie

In de gemeenteraad zijn partijen ook niet blij met de bovengrondse
parkeerplaatsen. PvdA-raadslid Marieke Bolle noemde dat een ‘oplossing uit
de vorige eeuw’. Ook willen veel partijen een garantie dat de nieuwbouw
niet hoger wordt dat het bestaande pand.

Boos en verrast

Vanwege alle bezwaren deed wethouder De Jong tijdens de vergadering de
belofte dat zij de ontwikkelaar gaat vragen komende maand met de bewoners
te gaan praten over alternatieven. Bart van den Berg van Nova Development
die op de publieke tribune zat was boos en verrast door dit gebaar. Hij
zegt dat de nieuwbouw prima past bij het bestaande gebouw. Van den Berg
wil alleen praten als de gemeente bereid is de prijs die zijn bedrijf
betaalt voor de grond te verlagen.

Reacties:

1. Op 2012-09-27 13:09:33 schreef Peter Drijver:

Typisch hoe gemakkelijk de overheid haar monumenten mag laten verkrotten en desgevraagd de opknapkosten naar anderen mag verschrijven. Dit is spreadsheetbeleid gedicteerd door de boekhouding. Landgoederen moeten terug naar de natuur. Volgende week Oostduin Arendsdorp!

2. Op 2012-09-28 00:10:08 schreef Joris Wijsmuller:

In diezelfde vergadering komt ook de Zeemeeuw, een ingrijpend hoog nieuwbouwplan waarmee het monumentale karakter van Duindorp wordt aangetast, aan de orde. Tot volgende week!