Verleen openluchttheater Zuiderpark een ontheffing! 

De voorstellingen van Harrie Jekkers in het openluchttheater Zuiderpark dreigen gecanceld te worden. Het theater heeft geen ontheffing gekregen van de Veiligheidsregio om meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen. Dit tot grote verbazing van de Haagse Stadspartij.

Niet alleen is de capaciteit van dit theater drie tot vijf keer zo groot als de meeste theaters met een ontheffing, maar betreft het hier ook nog een openluchttheater! “Onbegrijpelijk!”, zegt Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Het openluchttheater Zuiderpark heeft 1.200 zitplaatsen, maar bood de afgelopen maanden met veel minder stoelen toch een coronaproof programma en voldeed keurig aan alle voorschriften. Ze hebben laten zien dat de anderhalve meter-regel ruim kan worden gegarandeerd. Bovendien is het risico op besmetting in de buitenlucht minimaal.”

Het Zuiderparktheater dat al in zwaar weer verkeert vanwege subsidieperikelen, moet nu voor de derde keer het optreden van Harry Jekkers annuleren, wat naast teleurstelling voor de fans ook veel kosten met zich meebrengt.

De Rijksoverheid had besloten dat per 29 september de coronamaatregel van kracht is dat bij samenkomsten binnen maximaal 30 personen en buiten maximaal 40 personen zijn toegestaan. De veiligheidsregio Den Haag verleende aan een zestal theaters met een zaalcapaciteit variërend van 184 tot 1.007 bezoekers ontheffingen van deze maatregel.

De Haagse Stadspartij diende in de raadsvergadering van 7 oktober een motie in die vraagt om alsnog aan het openluchttheater Zuiderpark een ontheffing te verlenen waardoor zij hun theaterseizoen toch kunnen afmaken. Burgemeester Jan van Zanen raadde deze motie af, maar de motie kreeg toch een meerderheid. De burgemeester moet nu met de Veiligheidsregio (waar hij zelf voorzitter van is) in overleg om dit te regelen.

Nawoord: Met de aangescherpte coronamaatregelen die het Kabinet op 13 oktober presenteerde is het niet meer mogelijk om het theater alsnog vrijstelling te verlenen. Helaas.

 

Motie: Geef het Openluchttheater Zuiderpark ook een ontheffing
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van Gedachtewisseling Corona.

Constaterende, dat

 • in verband met de Coronamaatregelen per 29 september 18:00 uur geldt dat er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden;
 • vanuit Gemeente Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden ontheffingen op deze maatregel zijn verleend aan verschillende theaters; (Zuiderstrandtheater (zaalcapaciteit 1.007 personen), Koninklijke Schouwburg (zaalcapaciteit 680 personen), Korzo (zaalcapaciteit 204 personen), Theater aan het Spui (zaalcapaciteit 360 personen), Theater Dakota (zaalcapaciteit 184 personen), Theater Diligentia (zaalcapaciteit 485 personen);
 • sinds 29 september 2020 18:00 uur geldt dat voor alle buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is er maximaal 40 mensen bijeen mogen komen;
 • vanuit de Gemeente Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden geen ontheffing op de maatregel is verleend aan het openluchttheater Zuiderpark (capaciteit 1.200 zitplaatsen).

Overwegende, dat

 • de “zaalcapaciteit” van het openluchttheater Zuiderpark drie keer zo groot is als de capaciteit van de meeste theaters met een ontheffing, in het geval van Theater Dakota zelfs zes keer zo groot;
 • het virus COVID 19 zich in de buitenlucht minder verspreidt en theater Zuiderpark uitsluitend voorstellingen houdt in de buitenlucht;
 • het programma van het Zuiderparktheater loopt tot november;
 • het openluchttheater Zuiderpark heeft aangetoond op een verantwoorde manier voorstellingen te kunnen houden waarbij de anderhalve meter afstand ruimschoots werd aangehouden;
 • de voorstellingen van Harry Jekkers nu door het Zuiderparktheater voor de derde keer moeten worden geannuleerd tot verdriet van velen;
 • Harry Jekkers dit theater juist had gekozen vanwege de uitstekende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die vanwege Corona in dit theater genomen worden.

Verzoekt het college:

 • Bij de Veiligheidsregio aan te dringen op een maatregel die er voor zorgt dat het openluchttheater Zuiderpark meer bezoekers mag toelaten dan de voorgeschreven 40, zodat alsnog het resterende theaterprogramma voor 2020 kan worden uitgevoerd.

Peter Bos
Haagse Stadspartij