Verkoop sociale woningen door Staedion opnieuw onder vuur

De dubieuze verkoop van 60 panden door woningcorporatie Staedion aan de steenrijke Wassenaarse vastgoedbelegger Du Chatenier in december vorig jaar leidt opnieuw tot een stortvloed van vragen. Volgens Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, had het college op verschillende momenten in kunnen en moeten grijpen zodat de sociale woningen niet op de commerciële markt terecht zouden zijn gekomen. Samen met Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) en Mariëlle Vavier (GroenLinks) zijn nieuwe vragen ingediend.

Bos is geschrokken van de antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen. Bos: “Het college poetst haar eigen straatje schoon door te beweren dat deze verkoop niet tegen te houden was, omdat de woningen verkocht zijn door een vastgoedholding van Staedion. Deze holding staat volgens het college buiten de wet. Krankzinnig!”

Uit de reconstructie die Bos heeft gemaakt blijkt dat het gaat om panden die oorspronkelijk eigendom waren van de gemeente zelf. Het gaat om aangekocht bezit uit de jaren ’80, dat via de N.V. Woningbeheer, N.V. Stedelijk Belang en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Oude Centrum uiteindelijk bij Staedion Vastgoed Holding B.V. terecht is gekomen.

Bos: “De woningen behoren al een halve eeuw tot de sociale kernvoorraad en juist op het moment dat we deze woningen het hardst nodig hebben worden deze op een listige en onwettige wijze door een woningcorporatie verpatst aan de markt. En het college staat erbij en kijkt ernaar.”

Bos laakt ook de rol van Staedion: “De Woningwet is sinds de debacles en schandalen bij woningcorporaties flink aangescherpt. Corporaties moeten zich sindsdien richten op hun kerntaak, namelijk het verhuren van sociale woningen. Het speculeren en uit winstbejag verhandelen van sociale woningen via een aparte vastgoedvennootschap is schandalig. Daarmee wordt bewust de wet omzeild.”

Verschillende huurders hadden maar al te graag hun woning willen kopen, maar kregen geen schijn van kans van Staedion. Erger nog vindt Bos het dat de woningen in handen zijn gevallen van een belegger, die niet zal schromen om de huren te verhogen. Bos: “Het aandeel sociale woningen is de laatste jaren flink gedaald met alle gevolgen van dien. Dit soort transacties maakt het alleen maar erger”.

Op verschillende momenten had het college kunnen ingrijpen, meent Bos, bijvoorbeeld bij de verkoop door de Wijkontwikkelingsmaatschappij aan Staedion, bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken met Staedion en bij het reguliere overleg met Staedion. Bos: “Staedion is een belangrijke partner van de gemeente en de twee partijen hebben veelvuldig overleg. Bij het maken van prestatieafspraken is Staedion zelfs verplicht om dit soort transacties te melden, maar dat is kennelijk niet gebeurd. Dat de gemeente niet op de hoogte was vind ik onbegrijpelijk”.

Update: Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen 

Update: Op 15 april nam de gemeenteraad een motie van de Haagse Stadspartij aan om de verkoop van sociale woningen door wooncorporaties (en dochtermaatschappijen) voortaan aan regels te binden.

Schriftelijke vragen: Vervolgvragen verkoop 60 panden Staedion aan Administratiekantoor Du Chatenier
Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij-Pieter Grinwis, ChristenUnie-SGP-Mariëlle Vavier, GroenLinks