Fatima Faïd nieuwe lijsttrekker Haagse Stadspartij

In de Algemene ledenvergadering van 26 maart is raadslid Fatima Faïd door een overgrote meerderheid van de leden van de Haagse Stadspartij gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022.

Zij verenigt al jaren de waarden van de Haagse Stadspartij, de activistische oorsprong en de strijd voor een eerlijkere en betere wereld. De leden, het bestuur en de fractie kijken uit om samen met haar én nieuwe talent vorm te geven aan het programma, de campagne en de kieslijst.

Fatima Faïd zal met nieuw vuur op blijven komen voor de dingen die we altijd al belangrijk vonden, zoals groen, volkshuisvesting en een ruimtelijke ordening van onderop. Maar zij slaat ook bruggen met nieuwe activistische bewegingen in de stad.

Tim de Boer ( fractievertegenwoordiger): “Fatima heeft een hart van goud, waanzinnig inzicht en liefde voor Den Haag.”.

Hanno van Megchelen ( voorzitter vereniging): “ Haar jarenlange ervaring is een waarborg voor de continuïteit en door haar verbondenheid met de activistische bewegingen van nu is zij de brug naar de toekomst”.

Joris Wijsmuller ( fractievoorzitter): Met Fatima heeft de Haagse Stadspartij een nieuw, maar ook vertrouwd gezicht. Ik zie veel enthousiaste leden popelen om aan de slag te gaan in deze campagne”.

Fatima Faïd: “De uitdaging en missie is voor ons allen: hard op de inhoud maar zacht op de mens; onverschrokken voor verandering maar geworteld in een rijke en waardevolle erfenis.”

De komende tijd zullen we aan de slag aan om het programma te schrijven, kandidaten te scouten en de campagne voor te bereiden. Wil je meedoen? Heb je goede ideeën?  Mail ons meedoen@haagsestadspartij.nl