Veiligheid voorop bij vervanging populieren

In Den Haag moeten de komende jaren 7000 populieren vervangen worden. 889 populieren daarvan moeten, vaak vanwege een veiligheidsrisico, binnen nu en een jaar al om. De Haagse Stadspartij onderkent dat deze bomen op leeftijd zijn en binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, maar heeft altijd betoogd dat we meer tijd en vooral budget vrij zouden moeten maken om het groene karakter van de stad te ondersteunen. Maandagavond 10 oktober worden de rijen populieren langs de President Kennedylaan en de Johan de Witlaan in één keer gekapt.

In de kwaliteitsbeoordeling van de populieren, die ten grondslag ligt aan het populierenvervangingsplan, vormt veiligheid naast beheerbaarheid en conditie een belangrijk criterium. Een uitspraak van de rechter plaatst vraagtekens bij de methode waarop kwaliteitsbeoordeling heeft plaatsgevonden, maar houdt, uit veiligheidsoogpunt, toch vast aan de uitkomsten.Dat is heel jammer want hierdoor mogen de populieren definitief gekapt worden. Met name vanwege incidenten met takbreuk is het volgens de rechter zaak dat langs drukke wegen goed op de veiligheid van populieren gelet wordt.

Uit aanvullend onderzoek kwam naar voren dat er, als we alleen naar de veiligheid kijken, 30 populieren van de 889 alsnog een voldoende scoren op veiligheid. De Haagse Stadspartij heeft, op basis van de kwaliteitsrapporten, direct uitgezocht of zich mogelijk één of meerdere populieren van deze dertig veilige populieren zich onder de bomenrijen die maandag worden gekapt bevinden. Dat was niet het geval.
De Haagse Stadspartij wil wel van de wethouder weten wat de locatie is van de dertig veilige populieren. En of deze bomen alsnog behouden kunnen worden.Ook heeft de Haagse Stadspartij bedongen dat de bomen die worden terug geplaatst als vervanging voor de gekapte bomen een zo groot mogelijke omtrek hebben.