Met een onderzoek en een politiek café heeft de Haagse Stadspartij getracht om het debat over de Rotterdamsebaan open te breken. Met succes. Het project staat weer ter discussie.

 

‘Snel duidelijkheid over sloop woningen’
(Omroep West, 5 september 2012)

DEN HAAG – De ruim zestig bewoners aan de Vestaweg in Den Haag krijgen voor het eind van het jaar duidelijkheid over de sloop van hun woning. Dit beloofde wethouder Smit woensdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad over de Rotterdamsebaan.

Deze weg moet knooppunt Ypenburg en de Haagse binnenstad verbinden. De bewoners moeten mogelijk hun huis uit omdat ze als de Rotterdamsebaan wordt aangelegd, te dicht op de tunnelmond komen te wonen. Het kan zijn dat de normen voor luchtkwaliteit op deze locatie worden overschreden waardoor woningen niet zijn toegestaan. Maar veel bewoners willen niet weg omdat ze al jaren op de Vestaweg wonen.

Onzekerheid is vervelend

‘Het is een soort dorp geworden’, vertelt een van hen. ‘En als je een oude boom verplaatst dan gaat hij dood.’ Ook Aad Bouwhuis van woningcorporatie Vestia drong tijdens de vergadering bij de wethouder aan op snelle duidelijkheid voor de bewoners. ‘Veel bewoners wonen er al jaren met veel plezier. Deze onzekerheid is erg vervelend voor ze.’

Verder bleek tijdens de vergadering dat collegepartijen PvdA en D66 ‘niet erg enthousiast’ zijn over de aanleg van de Rotterdamsebaan. De partijen vragen zich af of de weg daadwerkelijk een oplossing biedt voor de bereikbaarheid van de stad. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven liet zich desondanks niet verleiden om stelling te nemen tegen het plan. De andere collegepartijen CDA en VVD en oppositiepartij PVV steunen het plan wel.

Oppositie

Oppositiepartijen Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de Rotterdamsebaan omdat de nieuwe weg de Utrechtsebaan niet zou ontlasten. Ook zou het project onverantwoord veel geld kosten. De Rotterdamsebaan kost 565 miljoen euro en wordt betaald door de gemeente Den Haag, het stadsgewest Haaglanden en het Rijk.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het project.

Onzekere tijden voor ‘dorp’ Vestaweg
(De Telegraaf, 5 sep 2012)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, woensdag
Huurders van de geplaagde woningcorporatie Vestia aan de Vestaweg in Den Haag zijn gedompeld in enorme onzekerheid. De aanleg van de Rotterdamsebaan vindt letterlijk in hun achtertuin plaats. Het is daarom de vraag of ze in hun huis kunnen blijven. –

Bewoners van zestig sociale huurwoningen aan de Binckhorstlaan hebben al te horen gekregen dat ze hun huis uit moeten, omdat ze precies op het traject liggen van de nieuwe verbindingsweg naar het centrum van Den Haag. Direct achter deze woningen staan nog eens zestig huurhuizen. Het stadhuis onderzoekt of het voor de gezondheid van de bewoners nog wel te doen is om daar te blijven wonen. In het voorjaar krijgen ze uitsluitsel.

Gisteren tijdens een inloopbijeenkomst heeft Vestia huurders al op de hoogte gesteld van verhuisregelingen, maar duidelijkheid over de toekomst van het ‘dorpje’ zoals de bewoners het zelf zien kan nog niet worden gegeven. “Het is een hele hechte buurt, waar iedereen elkaar gedag zegt. Mijn huis staat vol met beelden en ik heb drie vijvers met karpers en schildpadden: dat kan ik nergens anders kwijt”, vertelt Fred opgewonden.

“Het is goed van de gemeente en Vestia dat we worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar we worden er niets wijzer van”, reageert een vrouw bedroefd. Een dame die al vijftig jaar in de straat woont: “Eerst zou de hele Binckhorst op de schop gaan, maar dat ging vanwege de economische crisis niet door. Stiekem hoopten we dat de Rotterdamsebaan hetzelfde lot zou treffen.”

De onzekerheid over de toekomst van het buurtje midden op het Haagse bedrijventerrein duurt door alle plannen nu al vele jaren.

Het stadhuis laat weten dat ook de resterende levensduur van de woningen een rol speelt bij de eventuele sloop. Eerder heeft Vestia laten weten dat er vanwege de crisis bij de woningcorporatie voorlopig geen geld is voor grote opknapbeurten.

De Haagse Stadspartij (HSP) organiseerde gisteren een debat met alle fracties uit de gemeenteraad. De coalitiepartijen blijven een groot voorstander van het project, omdat het volgens hen goed is voor de lokale economie. HSP heeft onderzoek laten doen naar de opbrengsten van de snelweg en komt juist tot de conclusie dat er zelfs in het beste scenario een negatief saldo komt van 112 miljoen euro. De lokale partij denkt ook dat de kosten van de weg, die nu al op een half miljard liggen, nog fors hoger zullen uitvallen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller spreekt al van een Haagse Betuwelijn: “Stoppen met dit geldverkwistende prestigeproject.”

38.000 auto’s oke?
(De Posthoorn,4 sep 2012)

Albert Peeters
Den Haag

“Hier in Haaglanden wordt een kwart van het BNP verdiend. Goed dat de bereikbaarheid verbetert”, zegt een ontspannen Minister Schultz van Haegen deze maand over de afgeronde financiering voor de Rotterdamsebaan. Kritiek barst los. “We vergeten de maatschappelijke kosten van fijnstof’, reageert Guus Nieuwenhuys, inwoner van Den Haag. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “De kosten lopen gierend uit de hand.” In het gezelschap de wethouders Peter Smit (Den Haag), Dick Jense (Rijswijk) en Peter van Ostaijen (Leidschendam- Voorburg) vierde de minister deze maand het goedkeuren van het Rotterdamsebaantracé (Ypenburg-Binckhorst). Een tunnel met een capaciteit van 38.000 auto’s per dag. De minister: “Iedereen die wel eens op de Utrechtsebaan heeft gereden, weet waarom het goed is dat de Rotterdamsebaan er komt.” Ze steekt nog eens 70 miljoen extra in het project. Op het totaal van 595 miljoen aanlegkosten neemt het Rijk nu 295 miljoen voor zijn rekening. Raadslid Joris Wijsmulier: “Er is becijferd dat het project 141 miljoen duurder uitvalt dan destijds is afgesproken. Dat is onthutsend.” Dinsdagavond organiseert hij een politiek café over de Rotterdamsebaan aan de Binckhorstlaan 36. Hagenaar Guus Nieuwenhuys: “Het Rijk rekent niets voor de verontreinigde lucht bij de tunnelmonden. Fijnstof scheelt vijf gezonde levensjaren. Wie wil er bij de tunnelmond in Trekvliet nog golfen of wie wil er straks wonen of werken in de toplocatie Nieuw-Binckhorst?”

Huizen moeten wijken voor Rotterdamsebaan
(Omroep West, 1 september 2012)

DEN HAAG – Zestig sociale huurwoningen aan de Binckhorstlaan in Den Haag moeten de komende tijd worden gesloopt vanwege de nieuw aan te leggen Rotterdamsebaan.

Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de Haagse Stadspartij en de PvdA. De woningen moeten verdwijnen omdat ze te dicht op de tunnelmond van de toekomstige weg komen te liggen.

Van de zestig andere woningen uit het wooncomplex is het nog maar zeer de vraag of deze kunnen blijven. Hier moet eerst onderzoek naar gedaan worden.

Betere bereikbaarheid

De Rotterdamsebaan is een nieuwe toegangsweg voor Den Haag die vanaf knooppunt Ypenburg, gedeeltelijk door een tunnel, onder de Vlietzone en Voorburg door moet gaan lopen, om aan te sluiten op de Utrechtsebaan. Het moet Den Haag beter bereikbaar maken.

De Haagse Stadspartij is verbolgen over de sloop van de woningen, omdat de bewoners nog van niets zouden weten. Ook vindt fractievoorzitter Joris Wijsmuller het ‘belachelijk dat dit soort cruciale informatie niet door de wethouder zelf wordt gegeven maar dat partijen hiernaar moeten vragen.’ Het college wil dat de bewoners eind 2014 hun woningen uit zijn.

Aanleg valt duurder uit

Vorige week werd bekend dat uit onderzoek in opdracht van de Haagse Stadspartij blijkt dat de Rotterdamsebaan 141 miljoen euro duurder uitpakt dan in 2006 was afgesproken. Volgens het onderzoeksbureau kost het project geen 531 miljoen euro maar 672 miljoen.

HSP: stoppen met R’damse Baan
(AD/Haagsche Courant, 30 aug 2012)

De Haagse Stadspartij was altijd al tegen de aanleg van de Rotterdamse Baan, een nieuwe toegangsweg voor Den Haag onder Voorburg door, maar zegt nu over nieuwe munitie tegen de weg te beschikken. Die wordt te duur en trekt extra verkeer aan, zou blijken uit een onafhankelijk onderzoek. Dat is in opdracht van de partij verricht door het bureau Ligtermoet & Partners. ,,Voor mij is nu duidelijk dat het rendement van de weg nihil is. Per saldo komt er meer autoverkeer, de milieuproblemen worden niet opgelost en de kosten lopend gierend uit de hand. In het onderzoeksrapport wordt becijferd dat de weg 672 miljoen euro gaat kosten, in plaats van de eerder genoemde 450 miljoen. De HSP houdt dinsdag een politiek café over de Rotterdamse Baan in Binck Vijf Hoog (Binckhorstlaan) om 19.30 uur.

‘Rotterdamsebaan fors duurder’
(Westonline, 30 aug 2012)

DEN HAAG – De kosten van de Rotterdamsebaan rijzen de pan uit. Dat stelt de Haagse
Stadspartij naar aanleiding van een nieuw onderzoek naar de verbindingsweg tussen
knooppunt Ypenburg en de Haagse binnenstad. Een onderzoeksbureau bekeek het plan in opdracht van de partij.

In het onderzoek staat dat het aanleggen van de Rotterdamsebaan 141 miljoen euro duurder zal uitpakken dan in 2006 was afgesproken en in totaal 672 miljoen euro gaat kosten. Dat komt onder andere door prijsstijgingen en het verlengen van de tunnel. Maar ook zouden er extra investeringen nodig zijn omdat de luchtkwaliteit slechter uitpakt dan voorzien. Bovendien wordt het voor automobilisten uit Ypenburg aantrekkelijk om de Rotterdamsebaan te nemen nu de tunnel verlengd wordt. Dat betekent meer lokaal verkeer dan de bedoeling was.

‘Onthutsend’
Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemt de uitkomsten ‘onthutsend’. Wijsmuller: ‘Voor mij is nu duidelijk dat het rendement van de Rotterdamsebaan nihil is. Per saldo komt er meer autoverkeer, de milieuproblemen worden niet opgelost en de kosten lopen gierend uit de hand.’ Wethouder Smit kon niet op het onderzoek reageren omdat hij het rapport nog niet in zijn bezit heeft. De gemeenteraad debatteert binnenkort over de Rotterdamsebaan.

Miljoenen voor verbindingsweg binnen Den Haag
(Cobouw, 24 aug 2012)

Verkeersknooppunt Ypenburg en het centrum van Den Haag worden met elkaar verbonden door de Rotterdamsebaan. De kosten van het project, zo’n 600 miljoen euro, komen voor rekening van de gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en het Rijk.

Dat hebben de participanten bekendgemaakt. Het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag betalen ruim 300 miljoen euro. Het Rijk trekt hiervoor 295 miljoen euro uit. Oorspronkelijk zou het ministerie van Infrastructuur en Milieu 225 miljoen euro bijdragen, maar dit bedrag is met 70 miljoen euro vermeerderd. Het tracé krijgt twee maal twee rijstroken. De nieuwe verbindingsroute krijgt een tunnel met twee tunnelbuizen met twee rijstroken per rijrichting. Deze wordt 2,1 kilometer lang, dat wil zeggen 300 meter langer dan oorspronkelijk gepland. “Hierdoor komt de tunnelmond dichter bij knooppunt Ypenburg te liggen en op die manier kan het landschap van de Vlietzone wordt gespaard”, zegt de Haagse wethouder Peter Smit (verkeer). Volgens minister Schultz van Haegen (infrastructuur) is het project van groot belang voor de bereikbaarheid en de economische positie van Den Haag. De Haagse Stadspartij staat overigens kritisch tegenover het initiatief en beschuldigt de bewindsvrouw van een verkiezingsstunt. “Dat minister Schultz hier 295 miljoen Rijksgeld aan wil besteden, heeft meer met partijpolitiek te maken dan met goed bestuur”, stelt de partij. “Deze VVD-minister wil graag de automobilist op de VVD laten stemmen en daar heeft onze VVD- ethouder handig gebruik van gemaakt.”

‘Later klaar en duurder’ : vraagtekens bij Rotterdamsebaan
(Den Haag Centraal, 7 sep 2012)

Door Miranda Fieret

De gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk besluiten deze maand nog over het tracé van de Rotterdamsebaan. Eindelijk lijkt er een einde te komen aan een discussie die al jaren wordt gevoerd. Of krijgt de missie Rotterdamsebaan toch nog een staartje? Volgens Ir. Ben van der Chijs wordt er namelijk een beslissing genomen op basis van ‘onvolledige informatie’.

Eind augustus stonden minister Schultz van Haegen en wethouder Peter Smit (verkeer) nog vrolijk in knaloranje werkhesjes op de Binckhorst. Akkoord over de financiering en het tracé van de Rotterdamsebaan was bereikt. Binnenkort gaat de aanleg beginnen, want in 2019 moet de eerste auto over de weg rijden. De persconferentie was precies gepland in de vakantie van Ben van der Chijs, fervent tegenstander van de Rotterdamsebaan. Wellicht een gelukje voor Schultz van Haegen en Smit want de Delftenaar laat het onderwerp niet los. Sinds jaar en dag spreekt hij zich uit tegen dit project en volgens de ingenieur met genoeg redenen.
“De Rotterdamsebaan komt uit op parallelstroken van de A4”, legt Van der Chijs uit. “Op die stroken komt ook verkeer uit van onder meer de Ai3. Al dit verkeer moet ‘weven’ op deze wegvakken. De aanleg van de parallelstroken is door het ministerie uitgewerkt in de studie ‘A4 Passage en Poorten & Inprikkers’. In het deelrapport van mei 2012 staat dat de benodigde lengte van de weefvakken kleineris dan minimaal wordt vereist. Dat betekent dat de weefvakken niet aangelegd kunnen worden”. DHV, een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau, was verantwoordelijk
voor dit verkenningsrapport. “Ik heb even gekeken hoeveel risico’s erin werden benoemd. Ik ben tot 24 gekomen, toen ben ik maar gestopt met tellen”. Van der Chijs vindt het ook verbazingwekkend dat DHV schrijft dat verkeersgegevens ontbraken om na te gaan hoe groot de aansluitingen op de weefvakken moesten worden. “Die gegevens hebben Schultz en Haaglanden”.
Volgens Van der Chijs is het veel te vroeg om te zeggen wanneer er gebouwd gaat worden aan de Rotterdamsebaan. Laat staan dat al duidelijk is hoeveel de weg gaat kosten. “In de rapporten wordt steeds gesproken over een ‘kansrijke’ oplossing. Er kan toch niet zoveel geld uitgegeven worden voor iets dat kansrijk is? Pas als zeker is dat de Rotterdamsebaan het verkeersprobleem oplost, dan zou er geld beschikbaar moeten komen”, vindt Van der Chijs.

Vervolgstudie
“Er is een vervolgstudie nodig om te kijken of hiervoor genoeg ruimte is. Anders staat alles bij een ongeluk muurvast. De zogenaamde ‘dynamische modellering’ is niet gemaakt en het ontwerp is nog in een conceptfase. Zo krijgen de kosten van de Rotterdamsebaan een open einde”. Wat de ingenieur ook bevreemdt, is het feit dat de parallelstroken volgens een vertrouwelijke studie niet aangelegd kunnen worden. “Er moet nog een hoop worden uitgezocht. Het is een illusie om te denken dat de Rotterdamsebaan in 2019 af is. Eerst moeten ze nagaan of de problemen die DHV heeft geconstateerd, oplosbaar zijn. En zo ja, wat dit gaat kosten”.

Stadspartij
Niet alleen Van der Chijs zet vraagtekens bij de jubelstemming over de
Rotterdamsebaan. De Haagse Stadspartij heeft het plan voor de Rotterdamsebaan laten toetsen door het bureau Ligtermoet & Partners (adviseurs in verkeersbeleid). Uit het rapport blijkt dat de plannen voor de Rotterdamsebaan niet meer voldoen aan een aantal uitgangspunten. Nieuw is bijvoorbeeld de aansluiting van de Laan van Hoornwijck op de Rotterdamsebaan. Daarmee krijgt de Rotterdamsebaan ook een functie voor lokaal autoverkeer tussen Ypenburg en Rijswijk en de Centrale Zone van Den Haag. Dit is een uitbreiding van de functie van het project met als gevolg per etmaal duizenden extra lokale autoritten, wat mogelijk ten koste gaat van het
gebruik van de tram en de fiets. De normen voor luchtkwaliteit worden bij de tunnelmonden overschreden. Onduidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden en welke extra investeringen en exploitatiekosten hiermee gemoeid zijn.
De uitkomst van het rapport werd nader toegelicht op een politiek café van de Stadspartij, de avond voor de raadsvergadering. ‘Welk probleem lossen we hier nu eigenlijk mee op?”, vond Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA). De problematiek van de A4,
die volgens een vertrouwelijk rapport van het ministerie de toename van het verkeer niet meer kan verwerken, kwam aan bod. Ook was er een pleidooi voor het verlengen van de tunnel om het groen in de Vlietzone te sparen. Zorgen over verslechtering van de luchtkwaliteit kwamen veelvuldig naar voren, bewoners uitten de vrees voor de sloop van hun woningen, bedrijven vroegen aandacht voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van de Binckhorst, en raadsleden van de coalitiepartijen werden uitgedaagd om zich niet te verschuilen achter coalitieafspraken. De VVD is in ieder geval voor, de Haagse Stadspartij tegen. Coalitiepartijen PvdA en D66 hebben nog niet het achterste van hun tong laten zien. De avond maakte vooral duidelijk dat de Rotterdamsebaan een zeer complex project is.

De discussie werd voortgezet tijdens de commissievergadering op woensdag. Zo sprak Mark Frima, bewoner van de Vlietzone, over het aantal auto’s dat over deze weg zou gaan. “Het zouden eerst 70.000 auto’s zijn, dit is nu gehalveerd. De Rotterdamsebaan heeft veel minder invloed op het sluipverkeer in Voorburg en Rijswijk dan eerst werd aangenomen”. Ook de aansluiting op de Laan van Hoomwijck was een heikel punt. Volgens Frima klopt de op- en afrit niet. “Bovendien is hier onvoldoende ruimte voor rijstroken met als gevolg files op de Laan van Hoornwijck”. Ook bestaat er in de raad onduidelijkheid over de manier waarop de auto nu ‘concurreert’ met het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) meent dat de auto juist een enorme achterstand heeft op het OV. “Je kunt niet halve werelden wegdenken. De auto is er óók.” Bart van Kent (SP) ziet vooral een probleem in de doorstroming en toegangswegen richting woonwijken en de centrumring. Over het kostenplaatje is Smit standvastig: “De cijfers zijn volledig verklaarbaar. De beschikbare en bestaande middelen zijn nog niet uitgeput. De dekking is er”. De Haagse Stadspartij is nog niet overtuigd. Met name omdat het oorspronkelijke kostenplaatje in 2010 450 miljoen euro inclusief BTW bedroeg en dat nu wordt gerekend op 684 miljoen euro inclusief BTW. “Ik vond het verhaal van Smit nogal wollig. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken”, aldus Wijsmuller.

Donderdag 13 september volgt eerst een vertrouwelijke vergadering, daarna volgt een openbare raadsvergadering

Rotterdamsebaan
De Rotterdamsebaan, voorheen betiteld als het Trekvliettracé, is de voorgestelde verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/Ai3) en de Centrale Zone (Binckhorst-Centrum-Scheveningen)vanDen Haag. De weg zou de bereikbaarheid van Den Haag moeten verbeteren. Momenteel maakt 40 procent van het verkeer dat Den Haag in- en uit rijdt gebruik van de Utrechtsebaan (Ai2). Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt de Utrechtsebaan ontlast en vermindert het sluipverkeer bij de buurgemeenten. De weg wordt in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd en loopt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Vanaf Knooppunt Ypenburg gaat de weg onder de Laan van Hoornwijck door en loopt vervolgens door de Vlietzone Zuid. Voor de Vliet gaat de weg met een boortunnel onder Voorburg West door naar de Binckhorstlaan en sluit via het Mercuriusplein aan op de Centrumring. Voor de voorbereiding was in eerste instantie EUR 4,5 min. vrijgemaakt uit al gereserveerde middelen. Gezien de complexiteit en omvang van de Rotterdamsebaan bleek het vastgestelde voorbereidingsbudget onvoldoende. Voorstel was om het beschikbare budget te verhogen. In totaal kwam het voorbereidingsbudget toen op EUR 19 min. De kosten voor bijvoorbeeld onderzoeken, mediation en andere zaken vallen allemaal in dit voorbereidingsbudget en zijn dus gedekt. Op dit moment is er een Rijksbijdrage van 295 miljoen euro beschikbaar gesteld en trekt Stadsgewest Haaglanden samen met Den Haag ruim 300 miljoen uit voor de aanleg.

Reacties:

1. Op 2012-09-10 15:22:06 schreef www.layout.nl:

Laten ze het geld voor de Rotterdamse Baan maar gebruiken voor ondertunneling van de Noordwestelijke Hoofdroute tussen Houtrustbrug en einde Sportlaan.