Uitnodiging evaluatiebijeenkomst sluiting en gevolgen Aloysius College

De Haagse Stadspartij en de VVD in Den Haag nodigen leerlingen, (oud-)leraren, leraren van ontvangende scholen en andere betrokkenen bij het Aloysius College uit voor een bijeenkomst op woensdag 12 oktober om 19.00 uur. De locatie is de commissaris zaal van het Nutshuis. Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag. De zaal gaat om 18.30 uur open. De avond zal in twee gedeeltes plaatsvinden. Voor de pauze bespreken we het verloop na de sluiting van het Aloysius college en na de pauze de gang van zaken voorafgaande aan de sluiting. Graag zien en horen we jullie aanstaande woensdag in het Nutshuis.

Fracties VVD en de Haagse Stadspartij​​
De gemeenteraad ontving van het college een evaluatie van de sluiting van het Aloysius College. Joeri Oudshoorn en Arjen Lakerveld woordvoerders Onderwijs van de Haagse Stadspartij en de VVD denken dat deze evaluatie niet compleet is. In de evaluatie van de wethouder komen alleen het perspectief van de wethouder en de boven schoolse bestuurders naar voren. Voordat de gemeenteraad deze evaluatie gaat bespreken, is het nodig meer informatie van betrokkenen te verzamelen.

De ervaringen van leerlingen, leraren en andere betrokkenen ontbreken. ‘Direct en via de media krijgen we signalen dat lang niet alles goed gegaan is. Daar willen we meer over weten,’ zegt Haagse Stadspartij onderwijswoordvoerder Joeri Oudshoorn. ‘Ging het goed met het vinden van een nieuwe school? Wat zijn de gevolgen van het veranderen van lesmethoden, andere vrienden en een andere schoolcultuur? Hoe was de begeleiding op de nieuwe school?’

Daarom organiseren zij een bijeenkomst om de sluiting en de gevolgen daarvan, zoals de overplaatsing van leerlingen tijdens het schooljaar, beter in beeld te krijgen. Leerlingen, leraren en andere betrokkenen bij het Aloysius College worden van harte uitgenodigd zich op te geven voor de bijeenkomst via hsp@denhaag.nl of vvd@denhaag.nl

2 Responses
  1. Annemarie Atariwa

    Heel goed initiatief, ik kan zelf als moeder van een A-C leerling niet maar ik zou deze opmerking willen achterlaten dat de begeleiding op het RL goed was…niet alle leraren hadden compassie voor de leerlingen maar de,teamleiders wisten dit goed om te buigen.
    Wel is het zo dat mijn kind heel hard moest strijden om over te gaan naar mavo 4…against all odds heeft hij het gehaald. Bedacht me wel dat na alle emotionele schade die de kids hebben moeten doormaken een schadevergoeding op z’n plek zou zijn….

  2. Astrid Soeters

    Wij zijn er graag bij. Noch de ouders noch de nieuwe school heeft kunnen achterhalen bij wie en hoe de financiële middelen kunnen worden aangevraagd voor extra begeleiding binnen de nieuwe school.