Haagse raad unaniem tegen Warmterotonde

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem een amendement van de Haagse Stadspartij aangenomen om de zgn. Warmterotonde (Cluster West) te schrappen uit het regionaal investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het idee achter de Warmterotonde is dat woningen en kassen worden verwarmd met fossiele restwarmte van bedrijven en kolencentrales uit de Rotterdamse Haven. Alleen de aanleg van de hoofdleidingen gaat zo’n 450 miljoen euro kosten. Daar bovenop komen de kosten voor het aansluiten op woningen en kassen. Het totaal loopt dan op tot 4,5 miljard euro zonder dat er ook maar één duurzame bron bijgekomen is. Dat komt later wel, lijkt de duurzame boodschap.

Met de beoogde warmterotonde wordt bovendien het verdienmodel van de oude, vervuilende fossiele industrie in de Rotterdamse Haven in stand gehouden, terwijl die snel zou moeten veranderen.

De gemeente Den Haag heeft afgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. Daarnaast is op de klimaatconferentie in Parijs een maximale temperatuurstijging (en dus een maximale uitstoot) afgesproken. Joeri Oudshoorn, raadslid Haagse Stadspartij: ‘Er is dus geen tijd om stil te zitten, maar de oplossingen moeten wel écht duurzaam zijn.’

Wanneer er geld voor een Warmterotonde bij provincie, rijk en europa beschikbaar komt, wil de Haagse Stadspartij dat inzetten voor lokale duurzame bronnen. Door niet het netwerk centraal te zetten, maar de duurzame bronnen, hoeven de bestaande gascentrales in Den Haag niet te branden én blijven we onafhankelijk van de fossiele industrie. Naar de beste duurzame oplossingen per locatie wordt door de gemeente Den Haag naar aanleiding van een motie van de Haagse Stadspartij al onderzoek gedaan.

Verduurzamen van een stad vraagt lokaal maatwerk. Per (type) huis liggen andere duurzame warmte-oplossingen voor de hand. Joeri Oudshoorn:”We moeten niet naar één oplossing die de verouderde Rotterdamse Havenindustrie moet redden, en huishoudens én politiek daarna afhankelijk maakt van deze fossiele bronnen”.

Zie ook: Haagse Stadspartij ziet niets in miljardenplan warmterotonde