We spill your future

Duurzaam gezicht van Shell is vals

Artikel in Trouw naar aanleiding van schriftelijke vragen die de Haagse Stadspartij samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelde aan het college.

Duurzaam gezicht van Shell is vals

Met het Generation Discover Festival wil Shell zijn duurzame gezicht tonen. Trap er niet in, betogen Femke Sleegers en Joeri Oudshoorn.

JOERI OUDSHOORN, RAADSLID HAAGSE STADSPARTIJFEMKE SLEEGERS, DEN HAAG FOSSIELVRIJ

Morgen barst in Den Haag het Generation Discover Festival los. Shell wil met dit festival aan scholieren laten zien ‘hoe gaaf de wereld er in de toekomst uit kan zien’. Gaaf. Wereld. Toekomst. Dat is een opvallende woordkeus uit de mond van de olie- en gasgigant, die zegt alles op te pompen wat er op te pompen valt. Ondanks de bekende gevolgen. Generation Discover is een verraderlijk charme-offensief, over de rug van kinderen.

Boemerang

Volgens Shell-directeur Marjan van Loon wil het festival kinderen “informeren over energie en inspireren om zelf na te denken over oplossingen. Nederland moet een inhaalslag maken!’ Dat het bedrijf zelf al jaren lang lobbyt om een snelle omslag naar duurzame energie te voorkomen, verzwijgt het liever.

Natuurlijk is de realiteit complex. Shell heeft te dealen met aandeelhouders. En concurrenten. Een harde wereld, die zakenwereld. Maar nog harder is de wereld van klimaatontwrichting. De klimaatcrisis voedt zich met elke beleidsbeslissing die het kortetermijnbelang vooropstelt. Elke oplossing die de fossiele industrie nú spaart, komt straks als een boemerang op ons terug. Op ons, en vooral op de schoolklassen die vanaf morgen in de rij staan: Generation Discover.

De kinderen van Generation Discover zijn over dertig jaar veertig of vijftig jaar oud. Hun kinderen gaan dan naar de middelbare school. Generation Discover heeft tegen die tijd ontdekt hoeveel de temperatuur is gestegen. Hoeveel land niet meer bewoonbaar is door zeespiegelstijging of extreme droogte. Zij hebben ontdekt dat een deel van hun generatie moest vluchten en het andere deel hen moest opvangen en voeden. Generation Discover heeft dan aan den lijve ondervonden hoe ‘gaaf’ de wereld van Shell er in de toekomst uitziet.

Die wereld lijkt in niets op dat gave techsavvy-festival, lang geleden, in de stad van vrede en recht. Generation Discover kijkt terug op z’n jeugd en concludeert: onze leraren wisten het. Onze ouders wisten het. Wij wisten het. En ook Shell wist na de klimaatconferentie in Parijs in 2015: om de aarde leefbaar te houden mag de temperatuur niet verder stijgen dan 1,5 en maximaal 2 graden.

Schone woorden

Shell wist het. Shell weet al zo’n drie decennia welke gevolgen z’n bedrijfsstrategie heeft op de zeespiegelstijging, op de temperatuurstijging en op het leven op aarde. En terwijl Shell de kinderen vermaakt op het Malieveld, zoeken knappe koppen in allerijl naar manieren om de opwarming van de aarde te stoppen. Dat betekent: geen nieuwe boringen naar kolen, olie of gas, geen nieuwe fossiele infrastructuur en geen nieuwe permits van de overheid. Maar Shell-voorman Ben van Beurden zei nog dit jaar: “We pompen alles op wat we kunnen oppompen.”

Ja, bedrijven kunnen veranderen. En Shell heeft sinds dit jaar een divisie New Energy. Maar zolang het jaarlijkse budget voor die divisie minder dan 1 procent is van de totale uitgaven van Shell, kan niemand de schone woorden van Shell serieus nemen.

Den Haag heeft een haat-liefdeverhouding met Shell. Iedereen heeft wel een buurman die bij Shell werkt. Het is een goede werkgever, met goede arbeidsvoorwaarden en parttime werken kan ook in hoge functies. Maar, en dat weet ook iedereen, het is een bedrijf dat willens en wetens klimaatschade blijft veroorzaken. De broeikasboer lokt nu duizenden scholieren naar het Malieveld om een duurzaam en constructief gezicht te tonen. Een vals gezicht. Shell paait en koopt zo legitimiteit. Over de rug van kinderen. Wij dagen Generation Discover en hun ouders uit: Don’t buy it, discover the real Shell.