Twaalfjarigen kunnen in Den Haag voor een euro blijven reizen in OV

De Haagse Stadspartij heeft succesvol een motie ingediend ter behoud van het kinderdagkaartje van één euro in het Openbaar Vervoer (OV) voor kinderen tot en met twaalf jaar.

De motie, die is aangenomen, komt als reactie op het voornemen van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag om het OV voor kinderen tot en met elf jaar gratis te maken, waardoor twaalfjarigen het volle tarief zouden moeten gaan betalen.

Fractievoorzitter Fatima Faid: ”Twaalfjarigen dreigden de prijs te gaan betalen van het gratis openbaar vervoer voor kinderen tot en met elf jaar terwijl zij ook gewoon nog basisschoolscholieren zijn.”

Overigens is de Haagse Stadspartij groot voorstander van gratis OV. Onlangs dienden zij nog een motie in om scholieren tot en met zeventien jaar met een Ooievaarspas ook door de weeks gratis te laten reizen. Die motie kreeg geen meerderheid in de raad.