Geen leegstand of braakligging SOZA

Het oude ministerie van Sociale Zaken – ontworpen door Herman Hertzberger – wordt met het aannemen van het bestemmingsplan gesloopt. Alleen: Omwonenden en erfgoedorganisaties gaan nog naar de rechter om de plannen tegen te houden of te laten wijzigen. Wij willen geen leegstand of braakligging als de eigenaar nu al sloopt zonder dat de plannen zijn goedgekeurd. Met het aannemen van deze motie gaat het college in gesprek met de eigenaar om het pand zo lang mogelijk nuttig in te zetten ( en dus daarmee onomkeerbare stappen voorkomen).

Het plan op deze plek is vaker in de raad geweest. Eerder heeft de raad de hoogte beperkt en het percentage sociaal opgehoogd ( daar krijgen we nog een flinke miljoenenclaim over).  Op dit moment  wonen en werken er in SOZA allerlei verschillende  mensen en bedrijven uit allerlei doelgroepen. Nu slopen zonder perspectief op nieuwbouw is schandalig en deze braakligging moeten we ten alle tijden voorkomen.

Daarnaast is SOZA een bijzonder ontwerp, geroemd over de hele wereld, en ook prima aanpasbaar naar woningen. Sloop voordat alle beroepsmogelijkheden zijn afgerond is dan ook voorbarig.

De motie is door Lesley Arp van de SP ingediend omdat Fatima Faïd deze raad door omstandigenheden verhinderd was. Echt supertof van haar!

Motie: Zet Soza zo lang mogelijk nuttig in

Indiener: Lesley Arp

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 (RIS317026)

Overwegende, dat:

  • Het ministerie van Soza een belangwekkend werk van Herman Hertzberger is;
  • Er een rechtszaak loopt over het aanwijzen van het gebouw als monument;
  • Er bewonersorganisaties hebben aangegeven eventueel bezwaar te gaan maken en mogelijk naar de rechter te stappen naar aanleiding van de invulling van de benodigde voorzieningen bij het plan;
  • Er nog geen omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is afgegeven.

Constaterende, dat:

  • Soza nu ruimte biedt aan studenten, statushouders en vluchtelingen;
  • Deze huisvesting van groot belang is;
  • Er in Soza ook ruimte wordt geboden aan creatieve bedrijven en kunstenaars;
  • Er in Soza ook ruimte is voor bijeenkomsten en andere activiteiten;
  • Er in Soza ook goedkope kantoorruimtes te huren zijn voor bijvoorbeeld startende bedrijven;
  • Bij vroegtijdige sloop deze functies niet meer mogelijk zijn.

Spreekt uit

Dat het gebouw nog zeer belangrijk is als woonruimte en als vestigingslocatie voor bedrijven in onze stad en roept het college op met de eigenaar in overleg te gaan om het gebouw zo lang er nog juridische zaken lopen, en er geen onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven niet te slopen en daarmee braakligging te voorkomen en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lesley Arp         Samir Ahrai

SP                        PVDA