Tuinders en Stadspartij strijdbaar

11 Nov 2011. De eerdere vragen over de dreigende ontruiming van volkstuinen en paardenstallen in de Schenkstrook zijn door het college teleurstellend beantwoord. Maar de Haagse Stadspartij geeft niet op en trekt opnieuw aan de bel.

 

Tuinders teleurgesteld
(AD/Haagsche Courant, 11 Nov 2011 )

DEN HAAG De tuinders en paardenhouders van de complexen aan de Loolaan – het Groene Oor – en aan de Boekweitkamp hoeven niet te rekenen op de steun van de gemeente Den Haag in hun strijd tegen de ontwikkeltak van de Nederlandse Spoorwegen, NS Poort.

De NS schreef de volkstuinders recent een brief met de boodschap dat de huur van de complexen per 1 januari wordt opgezegd. Ze dienen de tuinen uiterlijk 1 april 2012 leeg en schoon op te leveren. Dat is nodig omdat de NS de grond wil saneren. De dertig tuinders schrokken zich een ongeluk van die boodschap.

Onder meer de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren wilden opheldering over de rol van de gemeente Den Haag. Volgens de gemeente is de NS op dit moment bezig met het afstoten van eigendommen die buiten de stationsgebieden vallen, zoals het Groene Oor en de Boekweitkamp. In een oude afspraak met het rijk staat dat de NS grond niet vervuild doorverkoopt, daarom moeten deze gebieden worden gesaneerd. De gemeente is niet van plan de grond te kopen.

Joris Wijsmuller van de HSP is niet blij met de opstelling van b en w. ,,Een beetje een autistische reactie, zegt hij. ,,Zo van: hier hebben we niets mee van doen.

Hij ziet echter in de buurt en in de gemeenteraad veel steun voor de volkstuinders en paardenbezitters en wil daarom in de raad een discussie.

De gemeente heeft de NS nog geen saneringsvergunning verleend en dit kan volgens Wijsmuller een middel zijn om druk uit te oefenen. Op die manier kan Den Haag er toch voor zorgen dat de gebruikers op in elk geval een deel van de tuintjes kunnen blijven.

Ook de gebruikers geven nog niet op. ,,Wij zijn erg teleurgesteld in de opstelling van de gemeente. Maar we leggen ons hier niet bij neer, aldus volkstuineigenares Myrna van Elck. ,,Wij zijn nu een front aan het vormen en blijven strijden.

Wijsmuller wijst er ook op dat het gaat om gebieden die een beetje een soort niemandsland vormen. Zo werkt ook de straatverlichting in de Vincent van Gogh-fietstunnel aan het IJsclubpad, nabij het Boekweitkamp, al enige tijd niet meer. Volgens de fractievoorzitter voelt geen van de betrokken partijen – ProRail, Randstadrail, gemeente Den Haag en gemeente Voorburg zich hiervoor verantwoordelijk. Hij wil dat dit verandert.

Toch geen hoop volkstuinders
(AD/Haagsche Courant, 19 nov 2011)

DEN HAAG De gemeente blijft bij het standpunt geen enkele rol te kunnen
spelen in het conflict tussen volkstuinders en paardenhouders in de
Schenkstrook. ,,Het is niet onze grond en we spelen ook geen enkele rol,
aldus een woordvoerder.

De gebruikers kregen onlangs te horen dat ze hun tuintjes dienen te
ontruimen. De NS, eigenaar van de grond, wil deze verkopen. Daarvoor moet
een deel van de grond wel eerst worden gesaneerd. De tuinders schrokken
zich rot van die boodschap. Onder meer de Haagse Stadspartij en de PvdA in
de gemeenteraad kwamen op voor de gedupeerden en vroegen de gemeente hen
te helpen.

Afgelopen week, zo blijkt uit een mail van een van de tuineigenaren, zou
er een gesprek zijn geweest tussen verschillende partijen die bij de
kwestie zijn betrokken. De boodschap van dat gespreksverslag is hoopvol:
de NS zou bereid zijn de grond over te dragen aan de gemeente. Volgens een
woordvoerder klopt er echter niets van die mail. ,,Er is geen sprake van
dat de NS het overdraagt. De NS was niet eens bij dat gesprek aanwezig.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 2 november 2011

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de melding dat de straatverlichting in de Vincent van Gogh-fietstunnel aan het IJsclubpad niet werkt, leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college bekend met het feit dat de straatverlichting in de Vincent van Gogh-fietstunnel aan het IJsclubpad al weer geruime tijd niet werkt?
2. Kan het college bevestigen dat al voor de aanleg van de tunnel het niet duidelijk was wie van de deelnemende partijen verantwoordelijk zou zijn voor het onderhoud van de tunnel, en ook na oplevering (inmiddels zo’n 5 jaar geleden) de partijen ProRail, Randstadrail, gemeente Den Haag en gemeente Voorburg niet tot heldere afspraken zijn gekomen? Zo nee, welke heldere afspraken zijn er dan wel?
3. Kan het college bevestigen dat al diverse verzoeken en klachten door burgers zijn ingediend om aan deze onveilige situatie een eind te maken? Zo nee, waarom niet?
4. Klopt het dat City Tec de opdracht van de afdeling Riool en Waterbeheersing om de tunnelverlichting te repareren niet uitvoert tot het voor hen duidelijk is welke partij de rekening gaat betalen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college met mij van mening dat deze onduidelijke en onverantwoordelijke situatie niet acceptabel is? Zo nee, waarom niet?
6. Kan het college zorgen dat er op de kortst mogelijke termijn heldere afspraken worden gemaakt over de (onderhouds)verantwoordelijkheden van de fietstunnel voor de lange termijn, en vooreerst zorgen dat de straatverlichting snel gerepareerd wordt en blijft? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller