Tag

weidevogels
Vinexwijk

Schadelijke onkruidbestrijdingsmiddel

Haagse Stadspartij: “Milieueffectrapport blijkt wassen neus” De weidevogels rond Den Haag blijken massaal te zijn verdreven door de bouw van de Vinex-wijken rond Den Haag.   BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Inzake: Populatie weidevogels en uilen Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 20 augustus 2012 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter...
Lees verder