Tag

voorstel
bij

Den Haag zet zich in voor bijen

Ter afsluiting van ‘Het jaar van de Bij’ heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Den Haag Bij voorbeeld” van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren aangenomen. Bijvriendelijk handelen wordt hiermee uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeleid. De Haagse bij kan rekenen op steun van de gemeente. Door ecologisch groenbeheer en het stoppen met gifgebruik...
Lees verder
dakloos

Daklozen in de hoofdrol

De Haagse Stadspartij presenteert samen met de SP en GroenLinks op maandag 24 augustus een initiatiefvoorstel waaarin het college wordt opgedragen een diervriendelijk alternatief voor de levende kerststal te ontwikkelen. De fracties willen dat er geen levende dieren meer worden ingezet, maar dat de leefwereld van dak- en thuislozen centraal komt te staan.   Jaarlijks...
Lees verder