De Haagse Stadspartij presenteert samen met de SP en GroenLinks op maandag 24 augustus een initiatiefvoorstel waaarin het college wordt opgedragen een diervriendelijk alternatief voor de levende kerststal te ontwikkelen. De fracties willen dat er geen levende dieren meer worden ingezet, maar dat de leefwereld van dak- en thuislozen centraal komt te staan.

 
Jaarlijks wordt er in het Atrium van het Haagse stadhuis een levende kerststal opgebouwd: hierin beelden zowel dak- en thuislozen als dieren het kerstverhaal uit. Dit concept bestaat al 11 jaar in Den Haag. De SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden het gebruik van levende dieren voor amusement onwenselijk en niet meer van deze tijd. De dieren die in de levende kerststal staan worden dagelijks door een verhuurbedrijf met een veewagen uit Noord-Brabant vervoerd. De initiatiefnemers zijn tegen dit onnodige gesleep met dieren, dat door de dieren als stressvol kan worden ervaren.

Zoals de titel van het initiatiefvoorstel suggereert, moet het alternatief voor de levende kerststal – net als de levende kerststal – aandacht schenken aan de leefwereld van dak- en thuislozen. De initiatiefnemers vinden dat het evenement hierin een stapje verder kan gaan dan nu: dak- en thuislozen moeten de mogelijkheid krijgen om een actieve rol te spelen binnen de vormgeving en organisatie van het evenement. Zo kunnen zij zelf bepalen op welke wijze zij zich willen presenteren. Bovendien moet het alternatieve evenement ruimte bieden voor interactie tussen bezoekers en dak- en thuislozen.

De presentatie van het initiatiefvoorstel Daklozen in de hoofdrol vindt op maandag 24 augustus vanaf 16:00 plaats in sociaal restaurant In den Vettûh Règâh (Steijnlaan 150).