De vragen over de subsidie voor de Amsterdamse band Voicst zijn beantwoord. De Telegraaf schreef er een artikel over met een kop in chocoladeletters.

 

Heibel om Haagse imagocampagne
(De Telegraaf, 4 jun 2009)

door Timoteus Waarsenburg

DEN HAAG, donderdag

De Haagse popscene staat op zijn achterste benen omdat Den Haag een Amsterdamse band op tournee door de Balkan heeft gestuurd met als doel de hofstad in die regio wat populairder te maken.
Gerard van den IJssel van het Haags Poppodium spreekt van een ‘gemiste kans’ omdat de gemeente geen enkele Haagse band heeft ingezet voor deze promotiecampagne, waarvoor 42.000 euro aan gemeenschapsgeld is uitgetrokken. De Haagse popgoeroe vindt het des te spijtiger omdat Den Haag zichzelf graag afficheert als popstad nr 1. Met artiesten als Anouk, Di-rect en Kane, maar ook door veelbelovende bands als All Missing Pieces en Hsslhff, heeft de residentie behoorlijk wat talent in huis. “Er zijn heel wat Haagse bands die het verdienen om aan zo’n tournee mee te doen”, aldus Van den IJssel.

Imago

Volgens de gemeente Den Haag is het project ‘Roadworks’ zoals de muzikale promotietour met de bekende Amsterdamse band Voicst heet, onder meer bedoeld om het imago van Den Haag in de Balkanlanden te verbeteren. De Nederlandse stad heeft in die contreien op dit moment een slechte naam omdat die vooral wordt geassocieerd met het op de Balkan verachte Joegoslavië Tribunaal.

De Haags Stadspartij is woedend over de in haar ogen onzinnige geldverkwisting en heeft burgemeester en wethouders hierover op het matje geroepen. Het is voorman Joris Wijsmuller een doorn in het oog dat de gemeente zo veel geld uitgeeft aan deze tour zonder zelfs maar één Haagse band in te zetten. En bovendien plaatst hij grote vraagtekens bij het nut van de hele operatie. Wijsmuller: “Het is toch weggegooid geld om de zogenaamd slechte naam van Den Haag in de Balkan te compenseren met het laten optreden van niet-Haagse bands.” De politicus heeft becijferd dat Den Haag voor hetzelfde geld zo’n zestig Haagse bandjes door Zuidoost-Europa had kunnen laten trekken.

Miskleun

De gemeente zegt echter pal achter haar keuze voor de Amsterdamse muzikanten te staan. “De keuze voor Voicst is gebaseerd op het nummer ‘Everyday I work on the Road’. Dit nummer brengt een positieve boodschap en daarom is het refrein vertaald in het Bosnisch, Servisch en Kroatisch”, zo meldt het stadsbestuur. Dat de gemeente mogelijk toch een financiële miskleun heeft begaan met de royale sponsoring van de promocampagne lijkt wel te zijn doorgedrongen tot de bestuurders. In elk geval laat het college weten na dit project niet meer te zullen investeren in ‘imagoverbetering’ in de Balkan via kunst en cultuur.

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Inzake: uitwisseling Nederland en de Balkanlanden

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 08-04-2009 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Is het juist dat de gemeente € 47.000,- bijdraagt aan dit project?

De bijdrage van de gemeente Den Haag is €42.210,10. Hiernaast wordt er bijgedragen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€30.000,00) als ook het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (€ 15.000,00).

2. Komt de bijdrage van € 47.000,- voort uit het Raadsvoorstel inzake invulling projecten Den Haag Internationale Stad (rv21 / 2008), onderdeel Profilering Den Haag in de Balkan? Zo nee, waarom niet?

Vanuit het in het Raadsvoorstel inzake invulling projecten Den Haag Internationale Stad (rv21 / 2008) beschikbaar gestelde budget is €25.210,10 besteed aan dit project en € 17.000,00 komt uit de reguliere werkbegroting van BIZ voor 2009. Het project is onderdeel van de uitvoering van het beleid voor profilering van Den Haag in de Balkan.

3. Is het juist dat de Nederlandse bands Mala Vita en Voicst in het kader van dit project worden ingezet?

Ja, dat is juist.

4. In het Raadsvoorstel wordt gesteld dat het profiel en de naam van Den Haag in de Balkan moet worden verbeterd o.a. door culturele uitwisselingen te organiseren. Kan het College uitleggen in hoeverre optredens en promotietours van niet Haagse bands in de Balkan de naam van Den Haag kunnen verbeteren?

In het Raadsvoorstel worden meerdere middelen genoemd. Daarvan zijn culturele uitwisselingen, jongeren / onderwijs en verbetering van de lokale overheden er drie. Deze aspecten worden in het project ‘Roadworks’ verenigd. Het voor Den Haag belangrijkste aspect van het project is dat er voorafgaand aan de concerten workshops worden georganiseerd in Zagreb, Sarajevo en Belgrado. Het doel is om jongeren hun visie te laten geven op de Ideale Stad. De uitkomsten van deze workshops worden vervolgens door lokale kunstenaars vormgegeven op de vrachtwagen die gebruikt wordt als podium. Op deze manier ontstaat een gezamenlijk kunstwerk gemaakt door jongeren uit Zagreb, Sarajevo en Belgrado. Voor de organisatie van het project wordt samengewerkt met lokale culturele organisaties in alle drie de steden. Deze samenwerking dient als een leerschool voor deze organisaties, door de ervaring die zij opdoen in het organiseren van een internationaal evenement. De toer door de Balkan vindt plaats onder ‘de vlag van Den Haag’. De hoes van de promotiesingle bestaat uit de namen The Hague, Zagreb, Sarajevo, Belgrade. Hierdoor wordt voor iedereen zichtbaar dat door dit culturele project deze drie hoofdsteden in een Haags initiatief samenwerken. Ook de website www.roadworks.fm maakt dit duidelijk. Een multilateraal project als Roadworks, waarbij drie hoofdsteden samenwerken, kan beschouwd worden als een zeer positieve stap in de Balkan-regio. Tenslotte dragen al onze lokale media partners bij aan de promotie van het project in de respectievelijke steden. De tour zal aangekondigd worden op alle grote lokale radiozenders, waarbij vermeld wordt dat het om een Haags initiatief gaat.

5. Waarom is gekozen voor bands van buiten Den Haag, terwijl Den Haag volgens het college Popstad Nr. 1 is en volgens ondergetekende honderden, zo niet duizenden, bands kent?

De keuze voor de band ‘Voicst’ is gebaseerd op de keuze voor het nummer ‘Everyday I work on the Road’ van de band Voicst. Dit nummer brengt een positieve boodschap over een verbroken relatie en het weer goed maken daarvan; het ‘aan de weg werken’. Om deze boodschap over te brengen, is het refrein van het nummer vertaald in het Bosnisch-Servisch-Kroatisch door de leden van de band Mala Vita. Dit nummer is tevens in een Balkan-versie herschreven, en is het nummer dat op de CD-single verspreid wordt. Om dezelfde reden heet het project ‘Roadworks’, dat tevens verwijst naar het rijdend podium dat van stad naar stad trekt. De bandkeuze is tevens een keuze van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hiermee Nederlandse culturele uitwisseling wil bewerkstelligen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in Kroatië, Bosnië en Servië onderkennen de populariteit van de zogenaamde Balkan Beatz in Nederland, en willen via ‘Roadworks’ bijdragen aan de uitwisseling van Nederlandse Cultuur in de regio. Het thema van het nummer, alsmede de optredens lenen zich uitstekend voor een combinatie met de workshops over de ideale stad.

6. Het Haags Pop Centrum is ook partner bij het project, maar desondanks is geen enkele Haagse band hierbij betrokken. Zijn de adviezen van het HPC genegeerd of wordt het HPC slechts gebruikt om subsidie door te sluizen?

De betrokkenheid van HPC bij dit project heeft enerzijds te maken met de subsidieaanvraag bij het Fonds Voor de Podiumkunsten, anderzijds met de expertise van het centrum op het gebied van (Haagse) pop-muziek. Bij een succesvol resultaat van het project kunnen samen met HPC de mogelijkheden onderzocht worden om het middel en de ervaring van een reizend festival te gebruiken voor promotie van Haagse Popmuziek.

7. Hoe kan het dat het project niet voorkomt in het raadsvoorstel inzake invulling projecten Den Haag Internationale Stad 2009 (rv219/2008)?

In het raadsvoorstel Den Haag Internationale Stad 2009 (rv219/2008) wordt het beleid beschreven dat gericht is op de profilering van Den Haag in de Balkan. De projecten die hiertoe zijn uitgevoerd waren ten tijde van de goedkeuring van het beleid door de raad nog niet allemaal bekend. Het project ‘Roadworks’ is de uitkomst van een reeks overleggen in 2008 met o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken en SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten), en past binnen het door de Raad geaccordeerde beleidskader.

8. Er worden in het kader van dit project 5000 cd’s gratis uitgedeeld in de Balkan. Wat kost dit en welk Haags belang wordt hiermee gediend?

De productie van de 5000 cd’s kost € 5.750,00. Op de hoes van de cd’s staan de namen van de steden Zagreb, Sarajevo en Belgrado, met bovenaan de naam Den Haag (The Hague). Ook de logo’s van de sponsors en partners staan op de hoes, waarbij het logo van Den Haag, BZ en NFPK het meest prominent. Zodoende functioneert de cd tevens als flyer. De cd is een tastbare herinnering aan het Roadworks project, naast de workshops en de concerten.

9. Via het Fonds Pop over Zee van de gemeente Den Haag is € 1.600 subsidie toegekend voor de optredens van de Haagse acts Charly &Gallus, 2562 en Feedback Society in Belgrado. Is mijn berekening en conclusie juist dat van de Haagse bijdrage van € 45.000,- ook een tour met 60 Haagse bands naar de Balkan betaald had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Het project ‘Roadworks’ behelst niet de promotie van Haagse popmuziek in de Balkan, maar richt zich op culturele activiteiten gericht op jongeren in de Balkan. Zoals vermeld in het antwoord op vraag 4 is een belangrijk onderdeel van het project de workshops voorafgaand aan de concerten, en het kunstwerk dat daar een resultaat van is. De organisatie van een toer als ‘Roadworks’ behelst veel werk, planning en coördinatie. Een onderdeel hiervan is het optreden, maar de nadruk voor Den Haag ligt op de inhoud van de workshops.

10. Is het college met mij van mening dat het weggegooid geld is om de zogenaamd slechte naam van Den Haag in de Balkan wegens de aanwezigheid van het Joegoslavie-tribunaal alhier te compenseren met het laten optreden van niet-Haagse bands en het uitdelen van cd’s als goedmakertje? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat het Roadworks project een goede invulling is van het beleid in raadsvoorstel Den Haag Internationale Stad (rv21/2008). Vermeld dient te worden dat het college verdere activiteiten in de Balkan landen wil blijven ondersteunen, maar dan in het kader van City Diplomacy. In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in de Balkan regio wordt onderzocht welke mogelijkheden hier voor zijn. Het verbeteren van het imago van Den Haag in de Balkan zal geen onderdeel meer van dit beleid vormen. Deze plannen staan beschreven in de nota ‘Verleiden en verbinden’. De verspreiding van de CD / flyer, het geven van de workshops en de kunstzinnige uitingen als uitkomst van de workshop vormen een belangrijk deel van het project. De optredens die plaatsvinden in de steden worden gecombineerd met optredens van lokale bands. Deze optredens vormen in iedere stad een afsluiting van de andere activiteiten die zijn georganiseerd, zoals de workshops.

11. Waarom wordt alleen opgetreden in Zagreb, Sarajevo en Belgrado en niet in Pristina, Podgorica, Skopje en Ljublijana, de andere hoofdsteden van voormalige Balkan landen?

Het Haagse beleid van 2008 was gericht op de landen Kroatië, Bosnië en Servië.

12. Kan het college beloven in de toekomst zoveel mogelijk Haagse kunst en cultuur in te zetten voor het project Den Haag in de Balkan? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft besloten om in 2009 verdere activiteiten in de Balkan te richten op bevordering van vrede en recht, in het kader van City Diplomacy. Mocht hierbij de inzet vereist zijn van kunst en cultuur zal er eerst worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de Haagse kunst en cultuur wereld.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram Marnix Norder