Tag

vogels
Vinexwijk

Vogels gevlogen door bouw Vinexwijken

Haagse Stadspartij: “Milieueffectrapport blijkt wassen neus” De weidevogels rond Den Haag blijken massaal te zijn verdreven door de bouw van de Vinex-wijken rond Den Haag.   BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Inzake: Populatie weidevogels en uilen Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 20 augustus 2012 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter...
Lees verder
logo

Partij van de vogels

De Haagse Stadspartij heeft in de raadsvergadering van 17 december 2009 met succes gevochten voor de vogels.   Met het initiatiefvoorstel ‘Meeuwenbestrijding Den Haag’ stelde de VVD dat meeuwen Hagenaars veel overlast bezorgen en schade veroorzaken. De Haagse Stadspartij wil dat er eerst een onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van overlast door dieren en...
Lees verder