De Haagse Stadspartij heeft in de raadsvergadering van 17 december 2009 met succes gevochten voor de vogels.

 

Met het initiatiefvoorstel ‘Meeuwenbestrijding Den Haag’ stelde de VVD dat meeuwen Hagenaars veel overlast bezorgen en schade veroorzaken.

De Haagse Stadspartij wil dat er eerst een onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van overlast door dieren en daarbij gebruik te maken van de deskundigheid van stadsecologen, biologen en andere deskundigen. Zij diende hiervoor een motie in samen met de fracties GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie-SGP. Deze motie kreeg de steun van de raad.

De SP wil dat de inzet van een valkenier wordt geschrapt, omdat dit naast de meeuw ook andere vogelsoorten wegjaagt. Zij diende daarom samen met de Haagse Stadspartij een amendement in dat werd aangenomen door de raad.