Tag

Kunstenplan
Ruimte voor spelende mens

“Ruimte voor de spelende mens” is fundament voor de Haagse kunst

Op 4 november 2016 heeft de gemeenteraad van Den Haag het Kunstenplan 2017-2020 vastgesteld. Hieronder de visie van Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij en woordvoerder Kunst en Cultuur op dit plan. “Ruimte voor de spelende mens” is het motto van dit nieuwe Kunstenplan. Een motto ontleend aan de kunstenaar Constant. Wethouder Joris Wijsmuller...
Lees verder
sloopwerk

Cultuurkader is afbraakkader

15 Sep 2011. Het college heeft het nieuwe cultuurbeleidskader gepresenteerd voor het nieuwe kunstenplan. Joris Wijsmuller analyseert wat er dreigt te gebeuren.   Instemmen met cultuurkaders zou ‘dom’ zijn (Den Haag Centraal, 6 Oct 2011) Cultuurwethouder Marjolein De Jong (D66) probeert deze week haar kaders voor het nieuwe kunstenplan door de gemeenteraad te loodsen. Dat zal...
Lees verder
Kosmopolis DH

College knoeit met kunstenplan

Culturele instelling Kosmopolis dreigt het eerste slachtoffer van blinde bezuinigingswoede te worden. Het college heeft Kosmopolis in de vakantie de wacht aangezegd, maar volgens de Haagse Stadspartij mag het college niet eigenhandig in het Kunstenplan snijden. Het besluit om de exploitatiesubsidie te stoppen is bovendien in strijd met gemaakte afspraken. De HSP roept het college...
Lees verder