Tag

bezwaarcommissie
Bomen Laan van Meerdervoort

Wethouder negeert uitspraak rechter

De Haagse Stadspartij is verbijsterd over het advies van de bezwaarcommissie rond de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort heeft uitgebracht. In dat advies wordt de uitspraak van de rechter, waarin een betere getalsmatige onderbouwing en een inzicht in de definitieve situatie wordt gevraagd, volkomen genegeerd. Dat getuigt niet van respect voor de rechterlijke macht....
Lees verder