Na een raadsvergadering van 20 uur inclusief een digitale raadsvergadering voor de stemmingen – een wereldprimeur voor de Haagse gemeenteraad – is de begroting voor 2021 vastgesteld. De Haagse Stadspartij diende 17 moties in waarvan er vijf zijn aangenomen. Bij een motie staakten de stemmen, twee moties zijn na toezeggingen aangehouden, en de overige moties zijn verworpen waarbij het opviel dat GroenLinks met name onze groene en sociale moties vaak niet steunde. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Onze aangenomen vijf moties:

 • motie ‘Onderzoek femicide in Den Haag’ om in samenwerking met politie en OM een pilot te ontwikkelen waarin femicide centraal staat en het monitoren en verzamelen van data over femicide in Den Haag als speerpunt.
 • motie ‘Loop niet achter de feiten aan’ met het verzoek om niet reactief maar proactief te communiceren met de stad, en de raad wekelijks te informeren over de ontwikkeling en geografische spreiding van COVID-19.
 • motie ‘Laat horecamedewerkers aan het werk in de zorg’ (ook namens CU-SGP) verzoeken we om snel een proef te starten om horecapersoneel in te zetten. We moeten als gemeente doen wat we kunnen om de zorg te ontlasten!
 • motie ‘Hergebruik Zuiderstrandtheater’ (mede namens PvdD), waarmee het college verzocht wordt te onderzoeken in hoeverre er belangstelling bestaat voor hergebruik.
 • motie ‘Open call eerst naar de raad’ waarbij de nieuwe plannen voor de cultuurankers Diamant en Muzee, als ook voor het Zuiderparktheater na het advies door dezelfde commissie die de eerdere aanvragen had afgewezen eerst nog door de raad besproken worden voordat de beslissing wordt genomen.

De Haagse Stadspartij zou de Haagse Stadspartij niet zijn als wij geen aandacht voor burgerparticipatie zouden vragen. In het verlengde van onze eerdere aangenomen motie voor een burgerbegroting, waaruit de wijkbudgetten zijn ontstaan, hebben we nu de motie ‘Versterken wijkbudgetten’ ingediend. Bij deze motie staakten echter de stemmen – een gelijk aantal voor en tegen – zodat hierover bij de volgende raad opnieuw gestemd moet worden. Een overzicht van de overige verworpen en aangenomen moties:

 • motie ‘Herstelfonds open voor alle kunst en kunstenaars’ (mede namens SP en PvdD) indienen om het herstelfonds voor cultuur ook open te stellen voor NIET gesubsidieerde instellingen en individuele kunstenaars.
 • motie ‘Ondersteun zorginstellingen’ zodat de gemeente verbindingsofficieren instelt die (familieleden van) patiënten kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning binnen de beschikbare zorg. (Motie na toezegging aangehouden).
 • motie ‘Meer geld voor een schone stad’ waarin het college gevraagd wordt om met voorstellen te komen om meer geld in te zetten voor versneld opruimen, meer containers en vaker legen, en hiervoor dekking te vinden in de vrijval Rotterdamsebaan.
 • motie ‘Bestrijding van energiearmoede en het ‘warmte-of-eten’-dilemma’ met als verzoek om energiearmoede in Den Haag inzichtelijk te maken, een Haagse Energiebank op te richten om huishoudens hulp te bieden bij betaling en besparing van hun energie, en werk te maken om het ‘warmte-of-eten’-dilemma tijdens de feestdagen te voorkomen.
 • motie ‘Samenlevingsbeleid in plaats van Integratiebeleid’ en deze term in alle beleidsstukken aan te passen.
 • En omdat niet iedereen rekenschap neemt of wil nemen van onze superdiverse samenleving de motie ‘Cursus diverse stad’.
 • motie ‘Voorrang voor plan met hoogste maatschappelijke waarde bij verkoop vastgoed’
 • motie ‘Betrekken buurt bij verkoop vastgoed’ om dit proces zo in te richten dat buurtbewoners kunnen meebeslissen over de mogelijke ontwikkelingen van het gebouw.
 • motie ‘Eerlijk Plan Mient’ met het verzoek aan de wethouder om dit plan serieus te nemen en met een reactie te komen in de(mede namens GroenLinks, PvdD en SP). (Motie is na toezegging aangehouden).
 • motie ‘Taskforce en monitoring bomen’ om een taskforce extra bomen in te stellen die tot taak heeft om de stad af te speuren op alle kansen voor realisatie van extra bomen en bij deze zoektocht bewoners actief te betrekken.
 • motie ‘Toiletten bij speelvoorzieningen in het groen.