Succes Stadspartij voor bewoners Scheveningen

De Haagse Stadspartij heeft voor bewoners en ondernemers van de Noordboulevard een belangrijk succes geboekt. Zij zijn nu volwaardig gesprekpartner voor de ingrijpende bouwplannen van Hommerson. De motie hiervoor werd door een overgrote meerderheid aangenomen; alleen de VVD stemde tegen.

 

Communicatie over Scheveningen moet beter
(Westonline.nl 04-04-2013)

DEN HAAG – Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad vindt dat bewoners een grotere rol moeten spelen bij de ontwikkeling van Scheveningen Bad.
Onder Scheveningers is veel onrust ontstaan door ontwerpen van Hommerson Casino. De bewoners zijn bang voor verkeersoverlast als er veel nieuwbouw op het noorden van de boulevard bij komt. De gemeente moet eerder praten met bewoners over de bouwplannen voor de Noordboulevard.

De gemeenteraad steunde een oproep van de Haagse Stadspartij voor meer overleg. Maar wethouder Marnix Norder zag dat niet zitten, omdat het meer tijd zou kosten.

Motie Participatie planontwikkeling Noordboulevard

De gemeenteraad van Den Haag op 4 april 2012 in vergadering bijeen ter bespreking van planinitiatief Noordboulevard Scheveningen (Hommerson);

Constaterende dat

– in het Masterplan Scheveningen Kust globaal de kaders zijn aangegeven voor de ontwikkeling van Scheveningen Bad;

– met het IpSO de ontwikkeling van Scheveningen Bad door de gemeente op de lange baan is geschoven en afhankelijk is gemaakt van particulier initiatief;

– Hommerson een beginselaanvraag heeft ingediend voor de opwaardering van de bebouwing aan de Boulevard met een programma van ruim 26.000 m2;

Overwegende dat

– het planinitiatief grote impact heeft op de omgeving van de boulevard en bij bewoners en ondernemers zowel onrust als betrokkenheid genereert;

– het planinitiatief met name op het gebied van parkeren, verkeer, programmering en hoogteaccent gevolgen heeft voor de directe omgeving;

– het atelier Tourdoir, waarin bewoners, ondernemers en belanghebbenden de bouwstenen voor Scheveningen Bad in het Masterplan hebben ontwikkeld, tot een constructief en succesvol resultaat heeft geleid;

– goed overleg kan leiden tot meer draagvlak voor particuliere investeringen, en dit verder strekt dan een klankbordgroep voor een concreet bouwplan;

Verzoekt het college om in overleg met bewoners, ondernemers en initiatiefnemer het stedenbouwkundige kader voor ontwikkelingen in dit gedeelte van de boulevard nader te definiëren, en de raad hierover te rapporteren.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Inge Vianen, GroenLinks
Jos de Jong, PvdA
Irene van Geest, D66
Sandra Abbenhuis, PPS
Cees Pluimgraaf, CDA
Ingrid Gyömörei, SP
Bart Brands, PVV