Steun voor FunX

De lokale programmering van radiozender FunX is voor 2013 zekergesteld. Om er voor te zorgen dat het geluid van FunX ook na 2013 te horen blijft diende de Haagse Stadspartij samen met PvdA, D66 en GroenLinks een motie in.

 

In de raadsvergadering van 4 april 2013 werd op verzoek van de Haagse Stadspartij een tweeminutendebat gehouden over FunX. Wethouder Rabin Baldewsingh zag de motie als ondersteuning van zijn beleid en zijn eigen wens om de populaire jongerenzender ook na 2013 in de lucht te kunnen houden. De motie werd aangenomen.

Motie structurele ondersteuning FunX

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 april 2013 ter bespreking van de voortgang van FunX;

Constaterende dat

– FunX een succesvolle, dynamische radiozender is die grote groepen in de stad aanspreekt en van toegevoegde waarde is voor het lokale medialandschap;
– FunX vanuit het Rijk is opgezet en de G4-steden een bijdrage leverden voor de lokale programmering, maar het convenant tussen het Rijk en de G4 na 2012 is afgelopen;
– FunX momenteel vanuit de G4 op wissellende wijze wordt ondersteund, en de NPO de landelijke programmering voor haar rekening neemt;

Overwegende dat het voortbestaan van FunX gebaat is bij een gezamenlijke aanpak voor de langere termijn;

Spreekt uit dat

– FunX erkenning en structurele ondersteuning verdient;
– De G4 gezamenlijk moeten proberen om tot een structurele oplossing voor FunX te komen;

Verzoekt het college om de raad voor de zomer over de uitkomsten van het overleg met de G4 te informeren.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Abderrahim Kajouane, PvdA
Martijn Bordewijk, D66
David Rietveld, GroenLinks