“College, faciliteer virtuele kunstinitiatieven!”

Vrijdag 8 mei jongstleden zou op initiatief van “Samen thuis, Samen uit” een virtueel uitgezonden uitgaansavond vanuit de woonkamer plaatsvinden. Met een breed aanbod aan cultuur en (live)muziek, vanuit het PAARD georganiseerd, samen met de Nachtburgemeester, The Life I Live Festival en Popradar. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen en protocollen (mini-team op locatie, niet meer dan drie mensen per ruimte, artiesten de deur uit voordat nieuwe artiesten binnen komen, genoeg desinfectie etc.) werd het initiatief op het laatste moment door de burgemeester verboden.

De Haagse Stadspartij is van mening dat juist in deze tijd, nu iedereen verstoken is van cultuur, en de cultuursector het zwaar heeft, dit soort initiatieven zouden moeten worden omarmd. Zij wil van het college weten waarom dit initiatief in Den Haag op het laatste moment verboden werd terwijl in andere steden dit soort uitingen van kunst en cultuur volop gesteund en gefaciliteerd worden door de betreffende gemeentes. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij stelde hierover onderstaande schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen: “Samen thuis, Samen uit”
Indiener: Peter Bos

Datum: 11 mei 2020
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vrijdag 8 mei jongstleden zou op initiatief van “Samen thuis, Samen uit” een virtueel uitgezonden uitgaansavond vanuit de woonkamer plaatsvinden. Met een breed aanbod aan cultuur en (live)muziek, vanuit het PAARD georganiseerd samen met de Nachtburgemeester, The Life I Live Festival en Popradar. Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen en protocollen (mini-team op locatie, niet meer dan drie mensen per ruimte, artiesten de deur uit voordat nieuwe artiesten binnen komen, genoeg desinfectie etc.) werd het initiatief op het laatste moment door de burgemeester verboden. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Waarom heeft de burgemeester dit evenement verboden?

2. Op basis van welke juridische grond(en) heeft de burgemeester ingegrepen?

3. Was dit op basis van de noodverordening? Zo nee, waarom niet?

4. Volgens de noodverordening is een evenement: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (..)”. Het initiatief was niet voor publiek toegankelijk en daardoor geen evenement. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. Is het juist dat de organisatoren in goed overleg waren met de gemeente over dit initiatief? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom is pas op het laatste moment een verbod ingesteld toen er al veel tijd en moeite in het initiatief was gestoken en er zelfs al gesoundcheckt was?

7. Is het college met mij van mening dat juist in deze tijd, nu iedereen verstoken is van cultuur, en de cultuursector het zwaar heeft, dit soort initiatieven zouden moeten worden omarmd? Zo nee, waarom niet?

8. We zien veel soortgelijke initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan. Buiten Den Haag wordt dit volop gesteund en gefaciliteerd door de gemeentes. Kan het college toezeggen om dit soort initiatieven ook in Den Haag zoveel mogelijk door te laten gaan, uiteraard binnen de beperkende regels in het belang van de volksgezondheid? Zo nee,
waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.